slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Kvetný víkend 2018

     Kvetný víkend je stretnutím mládeže Banskobystrickej diecézy s otcom biskupom. Zúčastňujú sa ho mladí aj z iných diecéz Slovenska. Koná sa každoročne počas víkendu, na ktorý pripadá slávenie Kvetnej nedele v srdci diecézy – Banskej Bystrici. Zaujímavosťou je, že je to jediné víkendové stretnutie mladých počas Kvetnej nedele na Slovensku. Programová štruktúra je inšpirovaná Svetovými dňami mládeže.

Zachráňme špaňodolinský organ

     Od nasledujúceho pondelka 12. februára 2018 vstupuje do súťaže VÚB o hlasovanie pre záchranu klenotu medzi organmi v našej diecéze – organ v Kostole premenenia Pána v Španej Doline, majstra Martina Podkonického z roku 1751.

Mládežnícke fašiangové stretko

     Mladých od 14 rokov srdečne pozývame na fašiangové stretnutie v našej farnosti, ktoré bude v sobotu 10. februára 2018 po večernej svätej omši v zasadačke farského úradu o 17.30 hod. So sebou si môžete priniesť rôzne fašiangové dobroty a samozrejme dobrú náladu.. ;)

Slávnosť patrónov kostola v Starej Sásovej

     V nedeľu 21. januára 2018 bude vo Farnosti Banská Bystrica-Stará Sásová slávnostná svätá omša o 10.00 hod. z príležitosti oslavy patrónov Kostola sv. Antona, pustovníka a sv. Pavla Thébskeho. Hlavným celebrantom slávnosti bude prior benediktínov v Sampore, o. Vladimír Kasan OSB.

Zomrel kňaz nášho dekanátu

     V pondelok 8. januára 2018 nás v neskorých večerných hodinách predišiel do večnosti vdp. Daniel Bédi, farár vo farnosti Banská Bystrica-Podlavice, v dekanáte Banská Bystrica-mesto. Vdp. Daniel Bédi zomrel vo veku 59 rokov a v 19. roku kňazskej služby. Vo farnosti Banská Bystrica-Podlavice sa s p. farárom Danielom rozlúčime pri svätej omši v piatok 12. januára 2018 o 16.00 hodine.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk