slideshow 6 slideshow 9

Ružencovný mesiac október

     V utorok začíname mariánsky mesiac október. Každý deň sa budeme spoločne modliť ruženec vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie o 16.00 hod. Pri modlitbe ruženca môžeme cez celý mesiac október získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Akcia Animátor Banská Bystrica

     V dňoch 27. – 29. septembra 2019 príde do Banskej Bystrice vyše 700 mladých z celého Slovenska. Po desiatich rokoch sa znovu stretnú saleziánski animátori na podujatí s názvom Akcia animátor Banská Bystrica (AABB). „Objav svety, kde sú svätí!“ – tak znie motto tohtoročného stretnutia. Vyzýva mladých animátorov, aby vystúpili zo svojej komfortnej zóny, prekročili prah svojho miestneho strediska a prišli spoznať a zažiť spoločenstvo, ktoré sa pre nich v Banskej Bystrici chystá.

Výročie posviacky banskobystrickej katedrály

     V utorok 24. septembra, v deň výročia posviacky Katedrály sv. Františka Xaverského, bude v banskobystrickej katedrále celebrovať svätú omšu o 18.00 hod. diecézny otec biskup Mons. Marián Chovanec. Pri svätej omši bude zároveň slávnostné vzývanie Ducha Svätého na začiatku akademického roka pre študentov.

Hontfest v Dudinciach

     Čosi nové je nosná myšlienka tohtoročného kresťanského festivalu Hontfest, ktorý sa bude konať v sobotu 31. augusta 2019 na Amfiteátri v Dudinciach od 13.00 hod. HONTFEST je kresťanský evanjelizačný festival. Jeho hlavným cieľom je zjavovať ľuďom Boha najlepšie ako vieme. Sprostredkovať im osobné stretnutie so Živým Kristom, skrze hudbu, umenie, samotnú atmosféru, svedectvá, osobný príklad, či diskusiu.

Národný pochod za život v Bratislave

     V nedeľu 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Saleziáni don Bosca organizujú z Banskej Bystrice autobus, kto by chcel túto udalosť podporiť svojou účasťou, môže sa prihlásiť v sakristii kostola, alebo vo farskej kancelárii.

viac info o Národnom pochode za život (link)

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2022 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk