slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Stretnutie mládeže – Kvetný víkend

     Pozývame všetkých mladých na Kvetný víkend 2017, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici v dňoch 7. – 9. apríla 2017. Ubytovanie bude zabezpečené na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Vek účastníkov je od 14 do 33 rokov. Registrovať sa je možné do 30. marca 2017. Bližšie informácie o registrácii a o programe: www.dcmmajak.sk

Duchovný a sociálny projekt: Podeľme sa!

     Katolícke hnutie žien Slovenska realizuje už 11. ročník duchovného a sociálneho projektu s názvom Podeľme sa! 2017. Podstatou podujatia je pomôcť blížnym v ich krízových životných situáciách a prispieť k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci. Hlavná myšlienka podujatia je nedávam almužnu, ale podelím sa s tým, čo si odopriem.

Oznamy Základnej cirkevnej školy

     Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa oznamuje, že 13. marca 2017 od 9.00 do 12.00 hod. a od 14.45 do 15.45 hod. bude Deň otvorených dverí v Základnej škole pre všetkých rodičov, deti a záujemcov.

     Prijímanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy bude dňa 30. marca 2017 od 13.00 do 17.00 hod. v budove MŠ, Ulica T. Andrašovana 44, Banská Bystrica-Belveder.

Diecézna púť do Fatimy

     Banskobystrická diecéza v spolupráci s CK Awertravel pozýva všetkých mariánskych ctiteľov na Púť do Fatimy v termíne 23. – 26. októbra 2017. Cena púte 550,- € zahŕňa dopravu, cestovné poistenie, 3x ubytovanie s plnou penziou v hoteli vo Fatime, sprievodca-kňaz. V cene nie je zahrnutý palivový príplatok, ktorý aktuálne môže byť do výšky 25,- €.

Pôstna krabička pre Afriku

     Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila už šiesty ročník kampane „Pôstna krabička pre Afriku“, ktorá je zameraná na pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojím pôstnym darom môžu veriaci pomôcť biednym africkým deťom a rodinám. Viac informácií nájdete na www.charita.sk

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk