slideshow 6 slideshow 9

Putovanie relikvií svätého Vincenta de Paul

     Tím členov vetiev vincentskej rodiny pod záštitou Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky pripravili putovanie relikvií (telesných pozostatkov) sv. Vincenta de Paul po území Slovenskej a Českej republiky. V čase od 26. septembra do 15. decembra 2019 putuje po rôznych miestach Slovenskej a Českej republiky relikviár životnej veľkosti (80x60x200cm) s pozostatkami sv. Vincenta de Paul.

Slávnosť všetkých svätých a "dušičky"

     V piatok 1. novembra na slávnosť všetkých svätých je prikázaný sviatok. V tento deň nás zaväzuje povinnosť zúčastniť sa na svätej omši. Keďže je pracovné voľno, poriadok svätých omší bude ako v nedeľu. Už večerná svätá omša vo štvrtok bude zo slávnosti. Vo farskom kostole budú sväté omše o 7.00, 8.30, 11.00 a 16.30 hod., v Kostole Svätého kríža o 9.45 hod. a v Nemciach o 9.00 hod. Od 16.00 hod.

Slávenie Misijnej nedele

     Slovenské misijné hnutie v Banskej Bystrici pripravilo na Misijnú nedeľu 20. októbra 2019 program o 15.00 hod. v Dome Slovenského misijného hnutia na Skuteckého ulici. Budete mať možnosť vypočuť si osobné svedectvá misionárov pôsobiacich v rôznych častiach sveta a zhliadnuť krátky dokumentárny film o tragicky zosnulej rehoľnej sestre Veronike Terézii Rackovej. Srdečne pozývame.

Milión detí sa modlí ruženec

     V piatok 18.10. bude v Kostole Svätého kríža o 9.00 hod. modlitba ruženca žiakov cirkevnej základnej školy, ktorí sa v ten deň zapoja do svetovej modlitby „Milión detí sa modlí ruženec“. Môžete sa s nimi spojiť modlitbou v kostole, alebo doma v tom istom čase. Myšlienka tejto kampane sa zrodila v roku 2005 pri jednej prícestnej kaplnke s obrazom Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Miestne ženy raz videli, ako sa pred týmto obrazom skupina detí modlí ruženec.

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

     V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.
     Podnetom je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o činnosti misionárov vo svete. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2022 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk