slideshow 6 slideshow 9

Hontfest v Dudinciach

     Čosi nové je nosná myšlienka tohtoročného kresťanského festivalu Hontfest, ktorý sa bude konať v sobotu 31. augusta 2019 na Amfiteátri v Dudinciach od 13.00 hod. HONTFEST je kresťanský evanjelizačný festival. Jeho hlavným cieľom je zjavovať ľuďom Boha najlepšie ako vieme. Sprostredkovať im osobné stretnutie so Živým Kristom, skrze hudbu, umenie, samotnú atmosféru, svedectvá, osobný príklad, či diskusiu.

Národný pochod za život v Bratislave

     V nedeľu 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Saleziáni don Bosca organizujú z Banskej Bystrice autobus, kto by chcel túto udalosť podporiť svojou účasťou, môže sa prihlásiť v sakristii kostola, alebo vo farskej kancelárii.

viac info o Národnom pochode za život (link)

Mariánska púť na Staré Hory

     Karmelitáni zo Starých Hôr organizujú víkend 10. – 11. augusta 2019 tradičnú Mariánsku púť pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Nanebovzatia Panny Márie.
     Dvojdenný duchovný program začne na Starých Horách v sobotu večer o 17.00 hod. a vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu o 10.30 hod., ktorú bude celebrovať diecézny otec biskup Mons. Marián Chovanec.

Porciunkuly

     V piatok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách a katedrálach úplné odpustky „Porciunkuly“.
     Na získanie odpustkov je potrebná nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče nášVerím v Boha. Okrem toho treba splniť obvyklé podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

Požehnanie dopravných prostriedkov

     V nedeľu 28. júla 2019 sa o 15.00 hod. uskutoční na parkovisku Koliby u Krištofa pri Uľanke požehnanie motorových vozidiel.
     Svätý Krištof, ktorého liturgická spomienka pripadá na sviatok svätého Jakuba 25. júla, je patrónom šoférov, cestujúcich a pútnikov.

plagát (jpg.)

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2021 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk