slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Pobožnosť krížovej cesty na urpínskej kalvárii

     Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty na kalvárii v Banskej Bystrici. Budú sa konať každú pôstnu nedeľu o 14.30 hod. Hneď po krížovej ceste, okolo 15.30 hod., bude nasledovať svätá omša v Kostole povýšenia Svätého kríža na vrchole kalvárie.

1. pôstna nedeľa (18. február) – Farnosť Uľanka;

Prezentácia knihy Diabol kúzla zbavený

     Na pozvanie Vydavateľstva Don Bosco zavíta v dňoch 20. – 21. 2. 2018 na Slovensko taliansky katolícky kňaz a exorcista Gianni Sini a ponúkne prednášky a prezentáciu knihy Diabol kúzla zbavený.

     V Banskej Bystrici bude možnosť stretnutia s ním v utorok 20. februára na večernej svätej omši v Katedrále sv. Františka Xaverského o 18.00 hod. a následne na prednáške o 19.00 hod.

Kvetný víkend 2018

     Kvetný víkend je stretnutím mládeže Banskobystrickej diecézy s otcom biskupom. Zúčastňujú sa ho mladí aj z iných diecéz Slovenska. Koná sa každoročne počas víkendu, na ktorý pripadá slávenie Kvetnej nedele v srdci diecézy – Banskej Bystrici. Zaujímavosťou je, že je to jediné víkendové stretnutie mladých počas Kvetnej nedele na Slovensku. Programová štruktúra je inšpirovaná Svetovými dňami mládeže.

Zachráňme špaňodolinský organ

     Od nasledujúceho pondelka 12. februára 2018 vstupuje do súťaže VÚB o hlasovanie pre záchranu klenotu medzi organmi v našej diecéze – organ v Kostole premenenia Pána v Španej Doline, majstra Martina Podkonického z roku 1751.

Mládežnícke fašiangové stretko

     Mladých od 14 rokov srdečne pozývame na fašiangové stretnutie v našej farnosti, ktoré bude v sobotu 10. februára 2018 po večernej svätej omši v zasadačke farského úradu o 17.30 hod. So sebou si môžete priniesť rôzne fašiangové dobroty a samozrejme dobrú náladu.. ;)

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk