slideshow 6 slideshow 9

Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Na bohoslužby môže prísť viac ľudí.

Od 12.1. môže prísť na verejné bohoslužby na Slovensku viac ľudí, naďalej však v režime OP. Nové pravidlá uvádza vyhláška Úradu verejného zdravotníctva.

Sväté omše budú tak ako doteraz v režime OP (očkovaní a tí, ktorí covid prekonali v ostatných 180 dňoch).

Koledovanie "Dobrá Novina"

Video si môžete pozrieť na:

https://www.youtube.com/watch?v=DDoaWxea67c

S ohľadom na pandemickú situáciu sme sa tento rok rozhodli nenavštevovať domácnosti, ale priniesť k Vám vianočné koledy a vinše natočením videa v rámci 27. ročníka projektu "Dobrá Novina". Budeme Vám vďační, ak zašlete Váš milodar na účet č. SK 74 5600 0000 0013 3414 5001, pričom do poznámky platby prosíme uviesť "DN". Môžete tiež prispieť darcovskou SMS, alebo priamo na účet "Dobrej Noviny". Ďakujeme Vám.

 

Predvianočné spovedanie

V našej farnosti Banská Bystrica-mesto máte možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pred vianočnými sviatkami v sobotu 18.12. a v nedeľu 19.12. od 15.00 do 16.00 v režime základ a od 16.00 v režime OP. Podobne v týždni od pondelka 20.12. do štvrtku 23.12. od 15.00 do 16.00 v režime základ a od 16.00 v režime OP.  

V režime základ od 15.00 do 16.00 hod. budeme priebežne rozdávať sv. prijímanie. 

Rorátne sv. omše

Od pondelka 13.12. budú v Kostole sv. kríža rorátne sv. omše v pondelok až sobotu o 6:30. Aj tieto sv. omše, ktoré výnimočne budeme slúžiť do Vianoc sú  v režime OP. Pripomíname, že v Kostole sv. kríža môže byť prítomných 30 osôb. 

Obnovenie sv. omší

Na základe rozhodnutia vlády SR budú od piatka 10. decembra 2021 na Slovensku znovu povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk