slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Hra na organe

     Základná umelecká škola J. Cikkera v Banskej Bystrici otvára v školskom roku 2018/2019 nový odbor – hra na organe pre záujemcov o organovú a chrámovú hudbu.

     Viac informácií: Mgr.art. Peter Sochuľák, Základná umelecká škola J. Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, 974 04  Banská Bystrica, tel.: 0907 709 899.

Diakonská a kňazská vysviacka

     Vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici sa najbližšie dve soboty uskutočnia vysviacky diakonov a kňazov. Piati kandidáti diakonátu a piati kandidáti kňazstva prijmú svätenie z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca.

     Diakonská vysviacka sa uskutoční 9. júna 2018 o 10.00 hod. a o týždeň neskôr sa 16. júna 2018 o 10.00 hod. uskutoční kňazská vysviacka.

Deň rodiny 2018

     V sobotu 26.5. sa na Námestí slobody uskutoční od 10.00 do 17.00 hod. Deň rodiny. Pre rodiny s deťmi sú pripravené rôzne aktivity, bližšie informácie nájdete na nástenke. V nedeľu 27.5. bude v rámci dňa rodiny svätá omša vo farskom kostole o 11.00 hod., ktorú bude pre rodiny celebrovať ICDr. Jozef Kuneš, súdny vikár. Srdečne pozývame! Bližšie informácie na stránke www.denrodinybb.sk

Noc kostolov 2018

     V tomto roku sa opäť zapojíme do projektu Noc kostolov, v piatok 25.5. vo farskom kostole. V rámci programu sa o 17.30 hod. uskutoční absolventský organový koncert Mareka Trojaka. O 19.30 hod. vystúpi historička Marta Mácelová s témou „Od románskej doby po súčasnosť“ a o 21.00 hod. bude pred nočnou prehliadkou predstavený „Príbeh farského kostola“.
     Viac informácií na plagáte (pdf)

Farský kostol dočasne uzavretý

     Od 3. apríla 2018 je farský Kostol nanebovzatia Panny Márie približne na štyri až päť týždňov uzavretý. Po 28 rokoch vznikla potreba zmeniť drevenú podlahu vo svätyni farského kostola. Po mnohých úvahách a stretnutiach je pripravený projekt výmeny dreveného pódia za dlažbu. Projekt bol patričnými úradmi schválený a k realizácii príde hneď po Veľkej noci.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk