slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Farský kostol dočasne uzavretý

     Od 3. apríla 2018 je farský Kostol nanebovzatia Panny Márie približne na štyri až päť týždňov uzavretý. Po 28 rokoch vznikla potreba zmeniť drevenú podlahu vo svätyni farského kostola. Po mnohých úvahách a stretnutiach je pripravený projekt výmeny dreveného pódia za dlažbu. Projekt bol patričnými úradmi schválený a k realizácii príde hneď po Veľkej noci.

Oznam Základnej cirkevnej školy

     Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa oznamuje, že v utorok 27.3. sa od 14.00 hod. do 17.00 hod. uskutoční zápis do Materskej školy v Dome Božieho milosrdenstva na Belvederi a vo štvrtok 5.4. od 14.30 hod. do 18.00 hod. bude zápis do 1. ročníka Základnej cirkevnej školy na Námestí Štefana Moysesa.

Kňaz Emil Šútor poďakoval za 80 rokov života

     V pondelok 19. marca 2018 na slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, poďakoval Pánu Bohu za 80 rokov života vdp. Emil Šútor, kňaz Bratislavskej arcidiecézy, žijúci na dôchodku v Banskej Bystrici.

Pobožnosť krížovej cesty na urpínskej kalvárii

     Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty na kalvárii v Banskej Bystrici. Budú sa konať každú pôstnu nedeľu o 14.30 hod. Hneď po krížovej ceste, okolo 15.30 hod., bude nasledovať svätá omša v Kostole povýšenia Svätého kríža na vrchole kalvárie.

1. pôstna nedeľa (18. február) – Farnosť Uľanka;

Prezentácia knihy Diabol kúzla zbavený

     Na pozvanie Vydavateľstva Don Bosco zavíta v dňoch 20. – 21. 2. 2018 na Slovensko taliansky katolícky kňaz a exorcista Gianni Sini a ponúkne prednášky a prezentáciu knihy Diabol kúzla zbavený.

     V Banskej Bystrici bude možnosť stretnutia s ním v utorok 20. februára na večernej svätej omši v Katedrále sv. Františka Xaverského o 18.00 hod. a následne na prednáške o 19.00 hod.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk