slideshow 6 slideshow 9

Staň sa gymnazistom na jeden deň

     Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici pozýva piatakov a deviatakov základných škôl zapojiť sa do projektu s názvom „Staň sa gymnazistom na jeden deň!“. Záujemcovia o štúdium na katolíckom gymnáziu si môžu v termíne od 10. do 21. februára 2020 vybrať jeden vyučovací deň, zúčastniť sa celého vyučovania a tak sa lepšie rozhodnúť pre výber školy.

Nedeľa Božieho slova

     Budúca nedeľa 26. januára 2020 je pápežom Františkom ustanovená ako Nedeľa Božieho slova. Má to byť deň oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.
     Slovenská biblická spoločnosť pri tejto príležitosti organizuje budúcu nedeľu o 15.00 hod. výnimočnú výstavu biblií pod názvom Stretnutie s Bibliou v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP. Srdečne pozývame.

Slávnosť patrocínia kostola v Starej Sásovej

     V piatok 17. januára 2020 bude o 17.00 hod. v Kostole sv. Antona a Pavla v Starej Sásovej inaugurovaná sásovská poštová známka s personalizovaným kupónom a výročná turistická vizitka, pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci Sásová. Jedná sa o odpustkovú listinu vydanú 13. februára 1350 v Avignone, kde sa spomína kostol zasvätený sv. Antonovi a Pavlovi, pustovníkom. Sásová bola najväčšou poddanskou dedinou mesta Banská Bystrica.

70. výročie smrti biskupa Andreja Škrábika

     Na stredu 8. januára 2020 pripadá 70. výročie smrti banskobystrického diecézneho biskupa Andreja Škrábika, ktorý ako jediný biskup našej diecézy je pochovaný v Banskej Bystrici na katolíckom cintoríne nad Námestím Štefana Moysesa. Biskup Andrej Škrábik viedol Banskobystrickú diecézu v zložitých časoch 2. svetovej vojny a nástupu komunistického režimu.

Predvianočné spovedanie

     V našej farnosti Banská Bystrica-mesto máte možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pred vianočnými sviatkami v týždni od 16. decembra 2019 každý deň ráno počas svätej omše o 6.30 hod. v Kostole Svätého kríža a popoludní od 16.00 hod. vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2021 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk