slideshow 6 slideshow 9

Priame prenosy svätých omší


RÁDIO LUMEN
denne o 8.30 a 18.00 h.

TV LUX
pondelok – piatok: 7.00; 12.00; 18.30 h.
sobota: 7.00; 18.00 h.
nedeľa: 10.00; 18.00 h. 

Program prenosov sv. omší online

Slovenskí biskupi vyhlásili pôst za odvrátenie šírenia koronavírusu

     Slovenskí biskupi sú tento týždeň všetci spolu na duchovných cvičeniach v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch. Exercitátorom je páter Vladimír Kasan, prior benediktínskeho kláštora v Sampore. Hoci nemohol dopredu tušiť, aká bude situácia, ako motto prvého dňa pripravil vetu z 11. kapitoly Jánovho evanjelia: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ Tieto slová sa vzťahujú na Lazára, brata Márie a Marty, teda súrodencov, ktorí boli Ježišovi veľmi blízki.

Zákaz verejných bohoslužieb do 23. marca 2020

     Predseda vlády Slovenskej Republiky Peter Pellegrini oznámil Konferencii biskupov Slovenska (KBS) rozhodnutie, že s platnosťou od 10. do 23. marca 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli.

Pobožnosť krížovej cesty na urpínskej kalvárii

     Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty na kalvárii v Banskej Bystrici. Konajú sa každú pôstnu nedeľu o 14.30 hod. Hneď po krížovej ceste, okolo 15.30 hod., nasleduje svätá omša.


plagát (pdf.)

I. pôstna nedeľa (1. marec) – Farnosť MEDZIBROD

II. pôstna nedeľa (8. marec) – Spoločenstvo SHEKINAH

Pôstne kázne vo farskom kostole

     Cez pôstne obdobie sme na nedeľné večerné sväté omše pozvali pôstnych kazateľov. Vždy v nedeľu od 1. do 29. marca vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie o 16.00 hod. krížová cesta a o 16.30 hod. svätá omša.

 

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2022 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk