slideshow 6 slideshow 9

Obnovené slávenie svätých omší vo farnosti

Od pondelka – 19. apríla – sú znova povolené verejné bohoslužby za týchto podmienok:

Sviatosť birmovania v našej farnosti

Koncom októbra by mala byť v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania. Keďže stále sa nemôžeme stretať, prosíme tých mladých, ktorí končia ZŠ alebo sú v prvých ročníkoch SŠ, aby sa odvážne odhodlali a prihlásili v nasledujúcich dňoch cez mail našej farnosti (bb.mesto@fara.sk).

Podpora kostola a farnosti

V týchto zložitých časoch sa v naších kostoloch nekonajú verejné bohoslužby. Farnosť ostala od 23.12.2020 bez akýchkoľvek milodarov. Ak by ste chceli a mohli podporiť chod našich kostolov a farnosti, môžete tak urobiť na farský účet:

Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Banská Bystrica-mesto

IBAN: SK96 0900 0000 0000 5018 0740

Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Pomoc pri očkovaní seniorom.

Ako všetci vieme, v tomto pandemickom období sú najohrozenejšou skupinou naši seniori. Účinnou ochranou je pre nich očkovanie, na ktoré sa však dá prihlásiť len prostredníctvom internetu. Ako dobre vieme, pre veľkú väčšinu z nich je to úloha, s ktorou si nedokážu poradiť sami. 

Obraciame sa preto na vás, naši farníci, s prosbou, aby ste si viac všímali seniorov vo vašom okolí, aktívne ich oslovovali a pomáhali im pri registrácii. 

Veľkonočné liturgické slávenia 2021

     Napriek viacerým snahám KBS, doposiaľ sa nepodarilo s našou Vládou SR dohodnúť tak, aby sme dostali ako výnimku možnosť verejne sláviť bohoslužby v tomto núdzovom stave. Mrzí nás to, no podriaďujeme sa, lebo nechceme vyvolávať občiansku neposlušnosť. Preto bude aj tohoročné slávenie Veľkej noci bez verejnosti.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2021 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk