slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše na slávnosť Cyrila a Metóda

Sväté omše na slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Kostole nanebovztia Panny Márie budú nasledovne:

o 10:00 hod. a 16.30 hod.

V ten deň bude aj diecézna púť v Selciach o 10:30 hod. 

Sväté omše na slávnosť Petra a Pavla

Sväté omše 29.Júna 2021v Kostole nanebovzatia Panny Márie budú nasledovne.

o 8:30 hod. pre žiakov a učiteľov cirkevnej školy,

10:00 hod., 12:00 hod., 16:30hod. 

V Kostole sv. Kríža 6:00 hod. a 15:30 hod.

Zrušenie dišpenzu od účasti na svätej omši.

Povzbudenie k návratu na bohoslužby

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať.

Veľkonočné liturgické slávenia 2021

     Napriek viacerým snahám KBS, doposiaľ sa nepodarilo s našou Vládou SR dohodnúť tak, aby sme dostali ako výnimku možnosť verejne sláviť bohoslužby v tomto núdzovom stave. Mrzí nás to, no podriaďujeme sa, lebo nechceme vyvolávať občiansku neposlušnosť. Preto bude aj tohoročné slávenie Veľkej noci bez verejnosti.

Odpustky a pôst v čase ochorenia Covid-19

    Stránky

    Ochrana osobných údajov(GDPR)

    Copyright © 2021 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

    Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk