slideshow 6 slideshow 9

Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Svätá omša za darcov orgánov

Na 2. adventnú nedeľu 10. 12. bude svätá omša o 16:30 špeciálne slávená za všetkých zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť.

"Pokrok a rozšírenie transplantácií orgánov a tkanív v súčasnosti umožňuje záchranu života a prinavrátenie zdravia u mnohých chorých, ktorých zdravotný stav ešte v nedávnej minulosti medicínskymi prostriedkami nebolo možné zlepšiť. Darovanie a transplantácia orgánov a tkanív je službou životu, ktorá predstavuje vysokú mravnú hodnotu a oprávňuje medicínsku prax.

21. - 22. 11. budú sv. omše výnimočne v Kostole sv. kríža

V utorok a v stredu budú všetky sväté omše v Kostole sv. kríža, nakoľko vo farskom kostole bude prebiehať výmena stropného osvetlenia za úspornejší variant.

V stredu 22. 11.  bude v Kostole sv. kríža svätá omša aj o 8.00 hod. pre žiakov a pedagógov cirkevnej Základnej školy Štefana Moysesa pri príležitosti dňa patrónky školskej kaplnky bl. Anky Kolesárovej.

Koncert Distingvovaný komorný BRASS - 29. 10. 2023 o 17.30 hod.

Pozývame Vás na koncert dychového kvinteta a hostí, ktorý sa uskutoční v dnešnú nedeľu po večernej sv. omši o 17.30 vo Farskom kostole. Zaznejú známe i menej známe skladby sakrálneho charakteru z obdobia baroka, klasicizmu i romantizmu. Vstup je voľný.

Vystúpi Vokláno-inštrumentálne dychového kvinteta DIKOBRASS - DIstingvovaný KOmorný BRASS - a hostia:

Slávnosť sviatosti BIRMOVANIA - 15. 10. o 10:30 hod.

Obvyklá detská svätá omša o 11.00 výnimočne NEBUDE, pozývame všetkých na slávnosť sviatosti birmovania a k modlitbám za našich birmovancov:
 
- Vo štvrtok 12. 10. po večernej svätej omši o 17.15 hod. budú mať birmovanci vo farskom kostole liturgický nácvik birmovky. Účasť každého birmovanca je povinná a nutná.

Pohreb kňaza Martina Čabáka

V sobotu 9. septembra zomrel v Pánovom pokoji, vo veku 86 rokov a v 63. roku kňazstva, penzionovaný kňaz vdp. Martin Čabák, ktorý posledné roky žil v Banskej Bystrici – na sídlisku Fončorda.

Pohrebná svätá omša, ktorú bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, bude vo Farskom kostole nanebovzatia Panny Márie v utorok 12. septembra o 11.00 hod.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk