slideshow 6 slideshow 9

Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Koncert pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

Slávenie veľkonočných sviatkov

 ZELENÝ ŠTVRTOK je dňom ustanovenia Oltárnej sviatosti – Eucharistie. V tento deň bude vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie o 9.30 hod. celebrovať spolu s kňazmi diecézy svätú omšu diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, pri ktorej posvätí oleje a kňazi si obnovia svoje sľuby. Osobitne Vás pozývame na túto svätú omšu.

Zápis detí do 1. ročníka

"Cirkevná Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Banská Bystrica pozýva všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka našej školy v dňoch 5.4 - 6. 4 2022 od 14:30 - 17:30 hod.

Zároveň všetkých pozývame na deň otvorených dverí dňa 24.3.2020 od 9:00 do 11:30.

Viac informácií sa dozviete na stránke zssm.edupage.org a na plagátoch na nástenke.

Pôstni kazatelia

PÔSTNI  KAZATELIA
vo farnosti Banská Bystrica-mesto

Vždy v nedeľu o 16.00 hod.

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

pobožnosť krížovej cesty o 16.00 hod.

Mimoriadny oznam

V piatok 18.2. je sv. omša o 12:00 hod výnimočne v Kostole sv. Kríža, nakoľko je v tom čase vo Farskom kostole nanebovzatia Panny Márie pohreb kňaza ThDr. Jozefa Mešku.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk