Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Adorácia

Celodenná adorácia Oltárnej sviatosti býva vo farnosti nasledovne:

Kostol nanebovzatia Panny Márie: 30. apríla, 15. augusta
Kostol Svätého kríža: 14. septembra
Kostol sv. Bystríka v Nemciach: 24. septembra

Prvý štvrtok: krátka pobožnosť vo farskom kostole po večernej svätej omši
za nové duchovné povolania pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

Prvý piatok: Oltárna sviatosť vyložená k poklone a na osobné odprosenie
od 15.00 hod. do večernej svätej omše o 16.30 hod. vo farskom kostole.
Na začiatku adorácie spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk