Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Adorácia

Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej vo farnosti býva takto:

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie: 30. apríla, 15.augusta
Kostol sv. Kríža: 14. septembra
Kostol sv. Bystríka v Nemciach: 24. septembra

Poklona za odprosenie býva ešte na prvý piatok od 15.00 do večernej sv. omše o 16.30 hod.

Na prvý štvrtok po sv. omši krátka pobožnosť za duchovné povolania pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

Copyright © 2017 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk