Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Kňazi

Farár – dekan
ThDr. Gabriel Brendza, PhD.

Kaplán
Mgr. Martin Ščúry

Kňazi bývajúci vo farnosti
Mons. Ing. Viliam Kurilla
Gašpar Hegedüs – honorárny dekan

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk