Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Kňazi

Farár  dekan
Mons. Jaroslav Pecha, Th.D.

Kaplán
Mgr. Marián Juhaniak

Kňaz bývajúci vo farnosti
Mons. Ing. Viliam Kurilla

Diakon
Mgr. Michal Barniak

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk