Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Úmysly svätých omší

Nahlasovanie úmyslov
Úmysly svätých omší je potrebné nahlásiť osobne v kancelárii farnosti Banská Bystrica–mesto na Námestí Štefana Moysesa 1, vždy v predstihu približne dva až tri mesiace pred želaným dátumom svätej omše.

Možnosť voľby termínov sv. omší
– pondelok až piatok: na sv. omše o 6.30, 12.00 a 16.30 hod.
 sobota: na večernú sv.omšu o 16.30 hod.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk