Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Krst detí

Milí rodičia, spolu s Vami sa tešíme nie len z prírastku do vašej rodiny, ale aj z toho, že chcete aby sa vaše dieťa stalo Božím dieťaťom, znovuzrodeným vo sviatosti krstu.

Čo je krst
Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Svätého Ducha.  Krst ustanovil Ježiš Kristus, keď zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého" (Mt 28. 19-20). Krst je teda základom a bránou kresťanského života. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. Krst môže prijať každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený a  aspoň jeden z rodičov musí s krstom súhlasiť, nakoľko dieťa má byť vychovávané v katolíckej viere a náboženstve.

Nahlásenie krstu
Krst má byť vo farnosti, do ktorej rodičia patria podľa bydliska (pozri ulice našej farnosti). Krst je potrebné nahlásiť osobne na fare (v úradných hodinách) aspoň jedným z rodičov dieťaťa. 
Údaje, ktoré je potrebné uviesť:
-meno dieťaťa
-dátum narodenia
-mená rodičov
-mená krstných rodičov (stav, prijaté sviatosti)
-želaný dátum krstu (sobota)

Uvedené údaje budú po krste zapísané do farkej matriky pokrstených.

Čas a miesto krstu
V našej farnosti sa sviatosť krstu vysluhuje v sobotu vo Farskom kostole o 11.00 hod. Po osobnej dohode krst môže byť aj v nedeľu po sv. omši o 8.30 hod. 

Poučenie pred krstom
Rodičia a krstný rodičia musia absolvovať poučenie pred krstom. V našej farnosti býva toto poučenie v deň krstu (sobota) o 9.00 hod. v trvaní cca. 1/2 hod. na fare.

Krstný rodič
-katolík starší ako 16 rokov
-bol na birmovke
-nie je postihnutý kanonickým trestom
-buď slobodný (teda nerozvedený), alebo v katolíckom manželstve

Dieťa musí mať aspoň jedného krstného rodiča. 

Na krst je potrebné priniesť
-dieťa
-krstnú sviecu
-bielu košieľku

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk