Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Dekanát Banská Bystrica-mesto

1.) Banská Bystrica-mesto

Farár dekan: Mons. Jaroslav Pecha, Th.D.
Kaplán: Mgr. Marián Juhaniak
Kňazi bývajúci vo farnosti: Mons. Ing. Viliam Kurilla, Gašpar Hegedüš
Diakon: Michal Barniak

Filiálky: Kynceľová, Nemce

Duchovná správa Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta
Duchovný správca: Mgr. Martin Pečarka

Duchovná správa väzenskej služby
Duchovný správca: kpt. Mgr. Ľuboš Kaščák CM

 

2.) Banská Bystrica-Podlavice

Farský administrátor: Mgr. Ing. Juraj Adamkovič
Kňaz bývajúci vo farnosti: Mgr. Martin Pečarka

 

3.) Banská Bystrica-Sásová

Farár: Mgr. Tibor Janúch SDB
Direktor spoločenstva: Mgr. Jozef Špalek SDB
Kapláni: Mgr. Juraj Benca SDB, Juraj Kovaľ SDB, Mgr. Ivo Štofej SDB

 

4.) Banská Bystrica-Stará Sásová

Farár: ICLic. Ľudovít Sobôtka

 

5.) Banská Bystrica-Uľanka

Farský administrátor: Mgr. Tomáš Kuník

Filiálky: Dolný Harmanec, Harmanec, Jakub, Špania Dolina

Duchovná správa Diecézneho centra mládeže Maják
Duchovný správca: Mgr. Juraj Karcol

 

6.) Donovaly

Farár: Mgr. Jozef Caban

 

7.) Riečka

Farnosť spravovaná excurrendo: Banská Bystrica-Belveder

 

8.) Staré Hory

Farár: Mgr. Stanisław Miernik OCD
Kapláni: Miloš Viktorín OCD, Mgr. Ján Števkov OCD

Filiálky: Motyčky, Turecká

 

9.) Tajov

Farár: Mgr. Jozef Petrík

Filiálky: Kordíky, Králiky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk