Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Dekanát Banská Bystrica-mesto

1.) Banská Bystrica-mesto

Farár dekan: Mons. Jaroslav Pecha, Th.D.
Kaplán: Mgr. Marián Juhaniak
Kňazi bývajúci vo farnosti: Mons. Ing. Viliam Kurilla, Gašpar Hegedüš
Diakon: Mgr. Michal Barniak

Filiálky: Kynceľová, Nemce

Kostol nanebovzatia Panny Márie (1255)
Kostol Svätého kríža (1492)
Kostol sv. Bystríka (2006) – Nemce
Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (1890)  cintorín
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1904)  Kostiviarska

Duchovná správa Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta
Duchovný správca: Mgr. Martin Pečarka

Kaplnka povýšenia Svätého kríža (1997)

Duchovná správa väzenskej služby
Duchovný správca: kpt. Mgr. Ľuboš Kaščák CM

Kaplnka sv. Edity Steinovej (2010)

 

2.) Banská Bystrica-Podlavice

Farský administrátor: Mgr. Ing. Juraj Adamkovič
Kňaz bývajúci vo farnosti: Mgr. Martin Pečarka

Kostol Svätého Ducha (2007)

 

3.) Banská Bystrica-Sásová

Farár: Mgr. Tibor Janúch SDB
Direktor spoločenstva: Mgr. Jozef Špalek SDB
Kapláni: Mgr. Juraj Benca SDB, Mgr. Juraj Kovaľ SDB, Mgr. Ivo Štofej SDB

Kostol Panny Márie Pomocnice (2002)

 

4.) Banská Bystrica-Stará Sásová

Farár: ICLic. Ľudovít Sobôtka

Kostol sv. Antona a Pavla, pustovníkov (14. st.)

 

5.) Banská Bystrica-Uľanka

Farský administrátor: Mgr. Tomáš Kuník

Filiálky: Dolný Harmanec, Harmanec, Jakub, Špania Dolina

Kostol sv. Antona Paduánskeho (1828)
Kostol premenenia Pána (1254) – Špania Dolina
Kostol sv. Jakuba (1318) – Jakub
Kostol sv. Jozefa (1928)  Dolný Harmanec
Kaplnka Pána Ježiša skladajú z kríža (1550) – Špania Dolina
Kaplnka sv. Petra a Pavla (1652-1654) – Špania Dolina
Kaplnka navštívenia Panny Márie (1664)  Piesky
Kaplnka Božieho hrobu (1665) – Špania Dolina
Kaplnka sv. Anny (1824) – Špania Dolina
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1824) – Špania Dolina
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (19. st.)

Duchovná správa Diecézneho centra mládeže Maják
Duchovný správca: Mgr. Juraj Karcol

Kaplnka Najsvätejšej Trojice (2006) – Špania Dolina

 

6.) Donovaly

Farár: Mgr. Jozef Caban

Kostol sv. Antona Paduánskeho (1824)
Kaplnka sv. Anny (1886) – Bully
Kaplnka sv. Jozefa (1893) – Mistríky
Kaplnka narodenia Panny Márie (1894) – Polianka
Kaplnka Panny Márie, Zory rannej (2003) – Penzión Zornička

 

7.) Riečka

Farnosť spravovaná excurrendo: Banská Bystrica-Belveder

Kostol nanebovzatia Panny Márie (1856)

 

8.) Staré Hory

Farár: Mgr. Stanisław Miernik OCD
Kapláni: Miloš Viktorín OCD, Mgr. Ján Števkov OCD

Filiálky: Motyčky, Turecká

Bazilika navštívenia Panny Márie (1448)
Kostol nanebovzatia Panny Márie (1755)  Motyčky
Kostol Ružencovej Panny Márie (1994)  Turecká
Kaplnka sv. Anny (1600)
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1795)
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1893)  kalvária
Kaplnka Panny Márie Pomocnice (1942)  Studnička

 

9.) Tajov

Farár: Mgr. Jozef Petrík

Filiálky: Kordíky, Králiky

Kostol sv. Jána Krstiteľa (1592)
Kostol navštívenia Panny Márie (1928)  Kordíky
Kostol Dobrého pastiera (2003)  Králiky
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1873)

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk