slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Organový festival Vivat Vox Organi

     Banskobystrická Katedrála sv. Františka Xaverského bude aj tento rok dejiskom medzinárodného organového festivalu Vivat Vox Organi. Milovníci organovej hudby sa od 3. augusta do 21. septembra môžu tešiť na kvalitné koncerty svetových umelcov.

5. výročie smrti biskupa Rudolfa Baláža

     Pred piatimi rokmi zomrel nečakane biskup Rudolf Baláž v stredu 27. júla 2011, v deň liturgickej spomienky sv. Gorazda a spoločníkov, počas pracovného stretnutia v priestoroch biskupského úradu. Poslednýkrát verejne vystúpil na slávnosti posvätenia nového kostola v Hornej Vsi pri Kremnici v nedeľu 17. júla 2011.

Oslavy patróna v Jakube pri Banskej Bystrici

     Pri príležitosti 500. výročia gotickej prestavby starobylého Kostola sv. Jakuba sa v Jakube pri Banskej Bystrici uskutoční v dňoch 24. – 25. júla duchovno-kultúrny program spojený s menšou púťou od Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici v nedeľu ráno do akoby Banskobystrickej Compostely v Jakube.

Modlitebná iniciatíva za Európu

V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie Konferencia biskupov Slovenska na 84. plenárnom zasadaní odobrila celoslovenskú modlitbovú iniciatívu s názvom „Zo srdca Európy“. Ide o výzvu modliť sa v období najbližšieho polroka za jednotlivé krajiny Európskej únie.

Každý týždeň počas slovenského predsedníctva je venovaný jednej členskej krajine EÚ, za ktorú budú prebiehať modlitby v kostoloch a v rehoľných aj laických spoločenstvách po celom Slovensku.

25. výročie zriadenia CZŠ

Základná cirkevná škola Štefana Moysesa v Banskej Bystrici oslávi 25. výročie svojho založenia v stredu 29. júna. Oslava začne sv. omšou o 8.30 hod. vo Farskom kostole, pokračovať bude kultúrnym programom o 10.15 h. v Cikkerovej sieni mestskej Radnice.

Stránky

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk