slideshow 6 slideshow 9

Pôstni kazatelia vo farskom kostole 2019

     Cez pôstne obdobie sme na nedeľné večerné sväté omše pozvali pôstnych kazateľov spomedzi biskupských vikárov našej diecézy.

Kedy?          Vždy v nedeľu o 16.00 hod.

 

Pobožnosť krížovej cesty na urpínskej kalvárii

     Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty na kalvárii v Banskej Bystrici. Budú sa konať každú pôstnu nedeľu o 14.30 hod. Hneď po krížovej ceste, okolo 15.30 hod., bude nasledovať svätá omša.


plagát (jpeg)

I. pôstna nedeľa (10. marec) – Farnosť PRIECHOD

Pôstne obdobie 2019

     V stredu 6. marca 2019 vstúpime do pôstneho obdobia prípravy na slávenie Veľkej noci. V utorok 5. marca bude od 14.45 hod. do večernej svätej omše vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici vyložená Oltárna sviatosť na odprosenie hriechov. Je to koniec fašiangov. O 16.15 hod. bude zmierna pobožnosť a následne svätá omša.

Zomrel vdp. kanonik Ján Kamenský

     V utorok 13. februára 2019, krátko po polnoci, nás do večnosti predišiel vdp. Ján Kamenský, honorárny kanonik, penzionovaný v Belušských Slatinách. Pán kanonik Kamenský, dlhoročný ceremoniár a hospodár biskupského úradu, jeden rok farár a dekan v Banskej Bystrici, odišiel do večnosti zaopatrený sviatosťami v 81. roku života a 46. roku kňazskej služby.

Možnosť prijať sviatosť birmovania v roku 2019

     V tomto roku bude 20. októbra v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania. Zápis birmovancov prebieha aj počas februára a príprava začne v marci. Túto sviatosť môžu prijať tí, ktorí už boli na prvom svätom prijímaní a chodia do posledného ročníka základnej školy, prípadne študenti stredoškoláci alebo dospelí veriaci.

K zápisu je potrebné:

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk