slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Blahorečenie dona Titusa Zemana

     V sobotu 30. septembra bude v Bratislave blahorečenie dona Titusa Zemana, na ktoré srdečne pozývame. Z našej farnosti pôjde autobus, na ktorý sa ešte môžete prihlásiť v kancelárii fary, alebo v sakristii kostola. Odchod autobusu bude ráno o 5.00 hod. spred farského kostola.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

     V utorok 15. augusta 2017 je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie a zároveň slávnosť patrónky nášho farského kostola, ako aj celej našej farnosti. Sväté omše budú nasledovne: už v pondelok 14.8. večer o 16.30 hod. bude vo farskom kostole svätá omša zo sviatku. V utorok 15.8. budú všetky sväté omše vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie: o 6.30; 10.00 a 16.30 hod. V Kostole Svätého kríža v utorok ráno svätá omša nebude a o 12.00 hod. svätá omša taktiež nebude.

Diplomový organový koncert

     V sobotu 12. augusta 2017 sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici uskutoční večer o 17.30 hod. diplomový organový koncert Denisy Gibalovej Kabáčovej, pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie a patrocínia nášho farského kostola. Srdečne pozývame!

Cyrilometodská púť v Selciach

     Banskobystrický biskup Štefan Moyses na tisíce výročie príchodu svätých solúnskych bratov požehnal v roku 1863 oltárny obraz sv. Cyrila a Metoda v Selciach, čím sa selčiansky farský chrám stal prvým kostolom na Slovensku zasväteným našim vierozvestom.

     Banskobystrický biskup Rudolf Baláž vyhlásil v roku 1998 Kostol sv. Cyrila a Metoda v Selciach za diecézne centrum cyrilometodskej úcty.

Nedeľná slávnosť Božieho tela a krvi

     V nedeľu 18. júna 2017 budeme spolu s otcom biskupom sláviť všetky farnosti mesta osobitnú Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorá začne slávením Eucharistie vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie o 9.30 hod. Následne budeme pokračovať eucharistickou procesiou po obidvoch námestiach, kde budú pripravené oltáre, záver bude pred katedrálou.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk