slideshow 6 slideshow 9

Slávnosť patrocínia kostola v Starej Sásovej

     V piatok 17. januára 2020 bude o 17.00 hod. v Kostole sv. Antona a Pavla v Starej Sásovej inaugurovaná sásovská poštová známka s personalizovaným kupónom a výročná turistická vizitka, pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci Sásová. Jedná sa o odpustkovú listinu vydanú 13. februára 1350 v Avignone, kde sa spomína kostol zasvätený sv. Antonovi a Pavlovi, pustovníkom. Sásová bola najväčšou poddanskou dedinou mesta Banská Bystrica.

70. výročie smrti biskupa Andreja Škrábika

     Na stredu 8. januára 2020 pripadá 70. výročie smrti banskobystrického diecézneho biskupa Andreja Škrábika, ktorý ako jediný biskup našej diecézy je pochovaný v Banskej Bystrici na katolíckom cintoríne nad Námestím Štefana Moysesa. Biskup Andrej Škrábik viedol Banskobystrickú diecézu v zložitých časoch 2. svetovej vojny a nástupu komunistického režimu.

Predvianočné spovedanie

     V našej farnosti Banská Bystrica-mesto máte možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pred vianočnými sviatkami v týždni od 16. decembra 2019 každý deň ráno počas svätej omše o 6.30 hod. v Kostole Svätého kríža a popoludní od 16.00 hod. vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie.

Adventné obdobie

     Advent je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí, a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriavame na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Adventné obdobie je preto časom nábožného a radostného očakávania.

Deň otvorených dverí Katolíckeho gymnázia

     Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. novembra 2019 od 8.00 do 12.30 hod.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2022 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk