slideshow 6 slideshow 9

Milión detí sa modlí ruženec

     V piatok 18.10. bude v Kostole Svätého kríža o 9.00 hod. modlitba ruženca žiakov cirkevnej základnej školy, ktorí sa v ten deň zapoja do svetovej modlitby „Milión detí sa modlí ruženec“. Môžete sa s nimi spojiť modlitbou v kostole, alebo doma v tom istom čase. Myšlienka tejto kampane sa zrodila v roku 2005 pri jednej prícestnej kaplnke s obrazom Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Miestne ženy raz videli, ako sa pred týmto obrazom skupina detí modlí ruženec.

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

     V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.
     Podnetom je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o činnosti misionárov vo svete. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“.

Ružencovný mesiac október

     V utorok začíname mariánsky mesiac október. Každý deň sa budeme spoločne modliť ruženec vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie o 16.00 hod. Pri modlitbe ruženca môžeme cez celý mesiac október získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Akcia Animátor Banská Bystrica

     V dňoch 27. – 29. septembra 2019 príde do Banskej Bystrice vyše 700 mladých z celého Slovenska. Po desiatich rokoch sa znovu stretnú saleziánski animátori na podujatí s názvom Akcia animátor Banská Bystrica (AABB). „Objav svety, kde sú svätí!“ – tak znie motto tohtoročného stretnutia. Vyzýva mladých animátorov, aby vystúpili zo svojej komfortnej zóny, prekročili prah svojho miestneho strediska a prišli spoznať a zažiť spoločenstvo, ktoré sa pre nich v Banskej Bystrici chystá.

Výročie posviacky banskobystrickej katedrály

     V utorok 24. septembra, v deň výročia posviacky Katedrály sv. Františka Xaverského, bude v banskobystrickej katedrále celebrovať svätú omšu o 18.00 hod. diecézny otec biskup Mons. Marián Chovanec. Pri svätej omši bude zároveň slávnostné vzývanie Ducha Svätého na začiatku akademického roka pre študentov.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2021 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk