Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Rímskokatolícky cintorín na Námestí Š. Moysesa

Správa cintorína a hrobové miesta

Žiadosť o pridelenie hrobu v Rímskokatolíckom cintoríne pre aktuálne pochovanie zomrelého do zeme je aj v roku 2023 potrebné podať na Správe cintorínov v Kremničke (na pochovanie sa prideľujú staré hroby).

Zoznam pochovaných

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk