Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Sviatosti

Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Kristus. Krstom, sviatosťou birmovania a posvätnou vysviackou je do duše človeka vpísaný nezmazateľný znak. Ďalšími sviatosťami sú manželstvo, pomazanie chorých, sviatosť pokánia a eucharistia. Iba raz sa prijíma krst, birmovanie, manželstvo, posvätná vysviacka. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie. Sviatosť posvätnej vysviacky - kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu. Sviatosti možno prijať po náležitej príprave. Človek musí byť na ich prijatie disponovaný. Musí mať správny úmysel a nesmie byť k ich priatiu hatený nijakou prekážkou. 

  1. Krst
  2. Birmovanie
  3. Eucharistia (sv. prijímanie)
  4. Sviatosť pokánia (sv. spoveď)
  5. Pomazanie chorých
  6. Posvätná vysviacka (kňazstvo)
  7. Manželstvo

 

Tí, ktorí chcú ako dospelí prijať sviatosť krstu, eucharistie a birmovania, nech sa prihlásia na fare. Príprava je individuálne.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk