Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

História

     Banská Bystrica sa už za čias uhorského kráľa Bela IV. v roku 1255 stala slobodným kráľovským mestom. Neskororománsky farský kostol a priestranstvo okolo neho bolo už pred roko 1442 opevnené sústavou zemných valov a palisád, ktoré boli v 2. polovici 15. storočia nahradené murovanými kamennými hradbami, zosilnenými baštami a priekopou. Úlohou tejto fortifikácie bolo chrániť výnosy z ťažby drahých kovov a ochrana mesta. Jednotlivé budovy boli ohradené spoločným opevnením, ktoré chránilo patriciát pred vonkajšími nepriateľmi i vnútornými nepokojmi, najmä počas baníckych vzbúr.

     Neskôr do areálu postupne vstavali gotický dom kráľa Mateja (r. 1479), Kostol povýšenia Svätého kríža (r. 1492), kubus radnice (r. 1500) a opevňovacie práce boli dovŕšené do roku 1512 výstavbou vstupného barbakanu. Opevnenie tvoril vysoký kamenný múr a kruhové bašty. V druhej tretine 16. storočia prešla viacerými stavebnými úpravami, ktoré jej vtlačili dnešný ráz. V roku 1546 ju podstatne rozšírili a prestavali. V roku 1589 bolo mesto kompletne obostavané kamennými hradbami za účelom ochrany proti nájazdom nepriateľských Turkov. V roku 1620 tu bol na krajinnom sneme zvolený za kráľa Gabriel Bethlen. K rozsiahlej epidémii moru došlo v roku 1645, čo malo za následok stratu mnohých životov.

     V roku 1761 došlo v jednej medenej huti k ničivému požiaru, ktorý zachvátil veľkú časť mesta a spôsobil veľké škody. Po požiari došlo k renováciám budov, taktiež farský kostol prešiel v roku 1767 barokovou obnovou. Zrútenú klenbu nahradili barokovou. Z tohto obdobia pochádzajú aj typické siluety s cibuľovitými medenými strechami. Do mestského hradu po čase včlenili aj mestskú radnicu. Postupným búraním hradieb z ktorých sa zachovala len severná časť, sa stal priestor hradu otvorenou súčasťou mesta.

Legenda
1-Farský kostol, 2-Kostol sv.kríža, 3-bývalá fara, 4-Farská bašta, 5-Banícka bašta, 6-Pisárska bašta, 7-Barbakan, 8-Matejov dom, 9-radnica

Zdroj: http://www.hrady-zamky.org/banska-bystrica/

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk