slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Vivat vox organi 2018

     Od 1. augusta do 19. septembra 2018 bude v Katedrále sv. Františka Xaverského prebiehať už 6. ročník medzinárodného organového festivalu VIVAT VOX ORGANI 2018. Otvárací koncert festivalu v stredu 1. augusta 2018 o 19.30 hod. bude venovaný národnému umelcovi Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému, ktorého 60. výročie smrti si tento rok pripomíname. Na organe sa predstaví František Beer spolu so sopránistkou Annou Ciganocovou.

Na bicykli za život

     Spoločenstvo Život ako dar pripravuje 21. ročník cykloakcie NA BICYKLI ZA ŽIVOT.  Od 13. do 26. augusta 2018 navštívia 18 miest na trase Prešov – Viedeň. Pozývajú nás, aby sme sa s nimi spojili v modlitbe za záchranu nenarodených detí a v tichom svedectve o hodnote ľudského života od počatia.

Svätojakubská púť v Banskej Bystrici

     V nedeľu 29.7. sa uskutoční svätojakubskú púť s názvom Banskobystrická Kompostela, pri príležitosti 700. výročia posvätenia Kostola sv. Jakuba v Jakube v Banskej Bystrici. Púť sa začne o 9.15 hod. pred Katedrálou sv. Františka Xaverského požehnaním pútnikov. Svätú omšu o 11.00 hod. bude v Kostole sv. Jakuba celebrovať selčiansky farár a cirkevný historik Gabriel Brendza. Pripravené bude agapé a po ňom aj slávnostný koncert v kostole.

Cyrilometodská púť v Selciach

     V duchu cyrilometodských tradícií Vás aj v tomto roku od 2. do 5. júla pozývame modliť sa za duchovnú obnovu slovenského národa v centre cyrilomtodskej úcty Banskobystrickej diecézy v Selciach, v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Hodinu pred každou svätou omšou bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

55 rokov kňazstva

     V sobotu 23. júna 2018 si vdp. dekan Jaroslav Pecha pripomenul 55. výročie kňazskej vysviacky. Za dar kňazstva poďakoval najskôr v piatok 22. júna spolu so svojimi piatimi spolužiakmi kňazmi, pri slávnostnej svätej omši o 12.00 hod. v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici, ktorú celebroval Mons. Branislav Koppal, generálny vikár.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk