slideshow 6 slideshow 9

Podpora kostola a farnosti

V týchto zložitých časoch sa v naších kostoloch nekonajú verejné bohoslužby. Farnosť ostala od 23.12.2020 bez akýchkoľvek milodarov. Ak by ste chceli a mohli podporiť chod našich kostolov a farnosti, môžete tak urobiť na farský účet:

Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Banská Bystrica-mesto

IBAN: SK96 0900 0000 0000 5018 0740

Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Od 24.12.2020 sú pozastavené verejné bohoslužby

Od 24. decembra 2020 do odvolania sú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá je pre toto obdobie mimoriadne potrebná.

Podrobnejšie informácie nájdete na:
https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=online_koronavirus

Farská kancelária je dočasne bez úradných hodín

Od pondelka 21.12.2020, z dôvodu mimoriadnej epidemickej situácie, vybavujeme vo farskej kancelárii len nevyhnutné záležitosti.

Môžete nás kontaktovať telefonicky:
0911 880 298; 048/ 412 45 31;

alebo prostredníctvom e-mailu:
bb.mesto@fara.sk

Požehnanie príbytku v období Zjavenia Pána

Okolo sviatku Zjavenia Pána - 6. januára sa požehnávajú príbytky. Tradícia požehnania príbytkov má veľký duchovný význam. Keďže nie je možné, aby kňaz osobne v tomto roku požehnal vaše príbytky, ponúkame vám súkromnú pobožnosť požehnania.

Tu si ju môžete stiahnuť: MODLITBA POŽEHNANIA

Dobrá novina 2020

Pozdrav z fary

S ohľadom na skutočnosť, že koledníci Dobrej noviny v našej farnosti tento rok nemôžu koledovať (a to ani po svätých omšiach, ktoré boli zrušené), rozhodli sa natočiť pre Vás kolednícke video. Budeme radi, ak Vás vinše aj tento rok potešia. Samozrejme, koledníkov poteší, ak prispejete na tento ročník zbierky Dobrá novina. Môžete tak urobiť aj na účet č. SK74 5600 0000 0013 3414 5001, do poznámky uveďte “DN”, alebo ”dobra novina”.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2021 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk