slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Hra na organe

     Základná umelecká škola J. Cikkera v Banskej Bystrici otvára v školskom roku 2018/2019 nový odbor – hra na organe pre záujemcov o organovú a chrámovú hudbu.

     Viac informácií: Mgr.art. Peter Sochuľák, Základná umelecká škola J. Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, 974 04  Banská Bystrica, tel.: 0907 709 899.

Diakonská a kňazská vysviacka

     Vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici sa najbližšie dve soboty uskutočnia vysviacky diakonov a kňazov. Piati kandidáti diakonátu a piati kandidáti kňazstva prijmú svätenie z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca.

     Diakonská vysviacka sa uskutoční 9. júna 2018 o 10.00 hod. a o týždeň neskôr sa 16. júna 2018 o 10.00 hod. uskutoční kňazská vysviacka.

Deň rodiny 2018

     V sobotu 26.5. sa na Námestí slobody uskutoční od 10.00 do 17.00 hod. Deň rodiny. Pre rodiny s deťmi sú pripravené rôzne aktivity, bližšie informácie nájdete na nástenke. V nedeľu 27.5. bude v rámci dňa rodiny svätá omša vo farskom kostole o 11.00 hod., ktorú bude pre rodiny celebrovať ICDr. Jozef Kuneš, súdny vikár. Srdečne pozývame! Bližšie informácie na stránke www.denrodinybb.sk

Noc kostolov 2018

     V tomto roku sa opäť zapojíme do projektu Noc kostolov, v piatok 25.5. vo farskom kostole. V rámci programu sa o 17.30 hod. uskutoční absolventský organový koncert Mareka Trojaka. O 19.30 hod. vystúpi historička Marta Mácelová s témou „Od románskej doby po súčasnosť“ a o 21.00 hod. bude pred nočnou prehliadkou predstavený „Príbeh farského kostola“.
     Viac informácií na plagáte (pdf)

Oznam Základnej cirkevnej školy

     Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa oznamuje, že v utorok 27.3. sa od 14.00 hod. do 17.00 hod. uskutoční zápis do Materskej školy v Dome Božieho milosrdenstva na Belvederi a vo štvrtok 5.4. od 14.30 hod. do 18.00 hod. bude zápis do 1. ročníka Základnej cirkevnej školy na Námestí Štefana Moysesa.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk