Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Pohreb kňaza Martina Čabáka

V sobotu 9. septembra zomrel v Pánovom pokoji, vo veku 86 rokov a v 63. roku kňazstva, penzionovaný kňaz vdp. Martin Čabák, ktorý posledné roky žil v Banskej Bystrici – na sídlisku Fončorda.

Pohrebná svätá omša, ktorú bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, bude vo Farskom kostole nanebovzatia Panny Márie v utorok 12. septembra o 11.00 hod.

Následne popoludní o 14.00 hod. telo zosnulého kňaza uložia na odpočinok v rodnej obci Pitelová. Banskobystrické farnosti zabezpečujú autobusovú prepravu na cintorín do Pitelovej.

Záujemcovia o spoločnú prepravu sa môžu prihlásiť v sakristii najneskôr v pondelok pri obednej svätej omši.

Z dôvodu pohrebnej svätej omše bude v utorok 12. septembra svätá omša o 12.00 výnimočne v Kostole Svätého kríža.

 

Mgr. ČABÁK Martin

nar. 29. 6. 1937 v Pitelovej

ord. 26. 6. 1960 v Bratislave

 

1960 – 1962 kaplán Detva

1962 – 1963 kaplán Čierny Balog

1963 – 1965 kaplán Zvolen

1965 – 1970 farský administrátor Kremnické Bane

1970 – 1982 mimo pastorácie, odobratý štátny súhlas

1982 – 1990 farský administrátor Slovenské Pravno

1990 – 1992 farár Prievidza

1990 – 1992 dekan Dekanátu Prievidza

1990 – 1997 člen zboru konzultorov

1990 – 1993 prednášajúci na Teologickom inštitúte v Badíne

1990 – 1992 sudca, diecézny cirkevný súd

1990 – 1997 viceoficiál, diecézny cirkevný súd

1992 – 2002 sudca za Banskobystrickú diecézu na odvolacom metropolitnom

súde v Trnave

2004 – 2012 patrón stránky, diecézny cirkevný súd

1992 – 2003 farár Hliník nad Hronom

2003 – 2005 penzionovaný Poprad – Veľká

2005 – 2012 farár Medzibrod

2012 – 2023 penzionovaný Banská Bystrica – Fončorda

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk