slideshow 6 slideshow 9

Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Tohtoročná odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude obohatená o kňazskú i diakonskú vysviacku bratov z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristov

Počas vigílie slávnosti (14. 8.) bude modlitba svätého ruženca pred svätou omšou o 16.30 hod. Po svätej omši budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Večer sa môžete tešiť na moderovanú adoráciu s modlitbou chvál.

Koncert Assumptione Beatæ Mariæ Virginis

V deň hodovej slávnosti našej farnosti - 15. augusta na slávnosť Nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie - vás pozývame na koncert gregoriánskeho chorálu a skladateľov Hildegardy z Bingenu, Mikuláša Schneidera - Trnavského a Viliama Figuša - Bystrého.

Vystúpia mezzosopranistka Eva Šušková, sopranistka Zuzana Badárová, violistka a speváčka Júlia Urdová a organistka a speváčka Sylvia Urdová. Slovom bude doprevádzať Martin Kelemen.

Komentované prehliadky kostolov

Turistické informačné centrum, po dohode s našim farským úradom, organizuje Komentované prehliadky kostolov v hradnom areáli. Prebiehajú každý druhý piatok (7. a 21. júla, 4. a 18. augusta) a spoločné stretnutie je o 17.30 pred Kostolom nanebovzatia Panny Márie. Vstupné, ktoré vyberá informačné centrum, činí 4 € na osobu. Deti do 6 rokov a ZŤP osoby majú prehliadku zdarma. 

Okrem toho je farský kostol pre verejnosť otvorený v pracovných dňoch od 13.00 do 16.00 hod. V časoch bohoslužieb prehliadky kostola nie sú povolené.

Elektronický zvonček

Ďakujeme všetkým, ktorí svoju účasť na živote farnosti prejavujú aj poukázaním finančného milodaru. Pre jednoduchšie prispievanie na údržbu kostolov a celkový chod farnosti môžete využiť elektronický zvonček:

- farský IBANSK96 0900 0000 0000 5018 0740

- QR kód: priložený obrázok možno jednoducho načítať pomocou mobilnej aplikácie vašej banky.

Veľkonočné sviatky

Veľkonočné Trojdnie

Zelený štvrtok:  9.30  Svätenie olejov

16.30 Obrady Zeleného štvrtku  potom adorácia do 23.00

Veľký piatok :  15.00 obrady Veľkého piatku potom adorácia pri Božom hrobe do 23.00 hod

Biela sobota:    9.00 adorácia pri Božom hrobe

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk