Nachádzate sa tu

Koledovanie "Dobrá Novina"

Video si môžete pozrieť na:

https://www.youtube.com/watch?v=DDoaWxea67c

S ohľadom na pandemickú situáciu sme sa tento rok rozhodli nenavštevovať domácnosti, ale priniesť k Vám vianočné koledy a vinše natočením videa v rámci 27. ročníka projektu "Dobrá Novina". Budeme Vám vďační, ak zašlete Váš milodar na účet č. SK 74 5600 0000 0013 3414 5001, pričom do poznámky platby prosíme uviesť "DN". Môžete tiež prispieť darcovskou SMS, alebo priamo na účet "Dobrej Noviny". Ďakujeme Vám.

 

Milodary posielajte na účet č. SK74 5600 0000 0013 3414 5001, poznámka k platbe “DN” najneskôr do 7.1.2022. Po ich zozbieraní bude celková suma prevedená na účet Dobrej noviny.  Zo srdca Vám ďakujeme.

 

27. ročník zbierky pre farnosť Banská Bystrica-mesto - zodpovedná osoba: 

Tomáš Sobota, tel.: 0905596209

 

Video bolo natočené výlučne s osobami v režime OP.

Video si môžete pozrieť na:

https://www.youtube.com/watch?v=DDoaWxea67c

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2022 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk