slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Ukončenie Roku milosrdenstva

     Veriaci banskobystrických farností, katedrálna farnosť pozýva na slávnostné ukončenie Svätého roku milosrdenstva a zatvorenie Brány milosrdenstva v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici v nedeľu 13. novembra 2016 o 9.30 hod. Hlavným celebrantom bude diecézny biskup Marián Chovanec.

Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi

     V piatok 21. októbra 2016 pozýva Slovenská katolícka charita na filmový festival Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sa uskutoční v Záhrade – Centre nezávislej kultúry na Námestí SNP 16 o 17.00 hod.

Večer milosrdenstva na Fončorde

     Občianske združenie Fórum života v spolupráci s Lámačskými chválami Vás pozýva na chválový koncert pod názvom Večer milosrdenstva. Uskutoční sa 22. októbra o 18.00 hod. v Banskej Bystrici na Fončorde v Kostole sv. Michala, Archanjela – začína sa svätou omšou. Tento koncert bude jedinečnou príležitosťou ďakovať Bohu za dar života, odprosovať za jeho neprijatie a prosiť za uzdravenie všetkých rán spôsobených potratmi.

Vystúp na Karmel... Zabojuj o povolanie

     Bratia bosí karmelitáni pozývajú všetkých mladých mužov, ktorí hľadajú svoje životné povolanie (rehoľné, manželské, kňazské...) na duchovnú obnovu o rozoznávaní povolania v Kláštore bosých karmelitánov v Banskej Bystrici v termíne 21. – 23. októbra 2016.

Listovanie Bibliou v Sampore

     V Kláštore premenenia Pána v Sampore sa vo Svätom roku milosrdenstva uskutoční v dňoch 21. – 23. októbra 2016 cyklus prednášok pod vedením biblistov: ThDr. Dagmar Kráľová FMA, PhD. a SSDr. Blažej Štrba, PhD.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk