slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Púť rádia Lumen do Krakova

Riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák, oznamuje a zároveň srdečne pozýva všetkých veriacich na 12. rozhlasovú púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 7. mája 2016. Podrobnejšie informácie na nástenkách a v predajni SVV.

Zomrel Mons. František Škoda

Vo štvrtok 10. marca 2016 zomrel pápežský prelát, rímskokatolícky kňaz, filozof a vysokoškolský pedagóg Mons. František Škoda. Zádušnú svätú omšu za zosnulého bude v pondelok 14.3.2016 o 14.00 hodine vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici celebrovať a následné pohrebné obrady vykoná banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Jeho telesné pozostatky budú uložené na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici.
Viac info je v Hlase farnosti.

Prednášky o Božom milosrdenstve

V roku Božieho milosrdenstva naša farnosť Banská Bystrica – mesto pozýva na prednášky do Pastoračného centra sv. Gorazda na Nám. Š. Moysesa. (plagát) Témy:
3./ 13.3. nedeľa o 17.30 hod.
Prameň inšpirácie – telesné a duchovné skutky milosrdenstva – ThLic. Ján Viglaš, rektor Kňazského seminára
4./3.4. nedeľa o 17.30 hod.

Pravidelný pôstny program v našej farnosti

V pondelok, utorok a stredu o 16.00 vo Farskom kostole modlitba bolestného ruženca.
V stredu o 7.30 v Kostole sv. Kríža sv. omša pre Základnú cirkevnú školu.
Vo štvrtok od 16.00 do 16.25 vo Farskom kostole vyložená Sviatosť Oltárna na osobné odprosenie.
V piatok o 16.30 vo Farskom kostole pobožnosť Krížovej cesty, po nej sv. omša.
V sobotu o 16.00 vo Farskom kostole modlitba bolestného ruženca.
V nedeľu o 16.00 vo Farskom kostole pobožnosť Krížovej cesty.

Slávnosť Zjavenia Pána

V stredu 6.1. je slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov). Je to prikázaný sviatok - zaväzuje nás účasť na celej sv. omši a nekonať zbytočné práce. Keďže je pracovné voľno, poriadok sv. omší bude nedeľný. Pri všetkých sv. omšiach posvätíme trojkráľovú vodu a kriedu, z ktorej si môžete vziať do svojich príbytkov. Text požehnania príbytku máte v najnovšom Hlase farnosti. Kňazi budú požehnávať príbytky podľa osobne dohodnutého termínu.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk