slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

5. výročie pomníka nenarodeným deťom

     V sobotu 25. februára 2017 si vo farnosti Nevoľné, v dekanáte Žiar nad Hronom, v Banskobystrickej diecéze pripomenú 5. výročie požehnania pomníka nenarodeným deťom. Pomník na cintoríne v Nevoľnom je prvým pomníkom na pochovávanie nenarodených detí na Slovensku. Pri príležitosti tohto výročia bude vo farskom Kostole premenenia Pána v Nevoľnom slúžiť svätú omšu Mons. Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Svätá omša začne v sobotu 25. februára 2017 o 10.00 hod.

eRko kurz Začíname

     eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré sa venuje deťom a usiluje sa tvorivo vyplniť voľný čas detí a zároveň rozvíjať vzťah k Bohu, ponúka kurz „Začíname“, ktorý je určený tým, ktorí začínajú, resp. chcú začať, pracovať s deťmi.

Sviatok sv. Františka Xaverského

Slávnosť titulu katedrály
V sobotu 3. decembra 2016 bude v Banskobystrickej diecéze slávnosť patróna diecézy a katedrálneho kostola – svätého Františka Xaverského. Slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Františka Xaverského bude v sobotu o 8.30 hod. Hlavným celebrantom bude diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Birmovka v roku 2017

     V tomto roku bude v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania 15. októbra 2017. Zápis birmovancov prebieha vo farskej kancelárii do konca januára a príprava začne vo februári. Birmovanci, ktorí neboli pokrstení v našej farnosti (Banská Bystrica-mesto), potrebujú krstný list.

Godzone tour – Nový level

     Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS pozývajú mladých v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež na evanjelizačné turné Godzone tour – Nový level. Môžete sa pridať k 19 000 mladým, ktorí minulý rok prišli osláviť nášho dobrého Boha a zažiť zmenu atmosféry. Tento rok chcú ísť organizátori s Vami na nový level! V Banskej Bystrici to bude 17. novembra 2016 o 18.00 hod. na zimnom štadióne. Vstup je zdarma.

     Viac info: www.tour.godzone.sk

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk