slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Odpustky 1.-8.11.

V týždni od 1. do 8. novembra je možné získať úplné odpustky za duše v očistci, ak navštívime cintorín a tam sa pomodlíme za zomrelých, v ten deň prijmeme Eucharistiu, pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva) a Verím v Boha.  Podmienkou je stále byť v stave milosti, teda je potreba sa predtým vyspovedať.

Oznam pre birmovancov

Fotografie z birmovky si môžete vyzdvihnúť počas úradných hodín vo fare.

Spomienka na pána profesora Ďuricu

V nedeľu 4.10 si pripomenieme nedožitú storočnicu pána kanonika Imricha Ďuricu, ktorý pôsobil v Banskej Bystrici. Spomienka začne svätou omšou vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v B. Bystrici o 16.30 hod., celebruje Mons. Jaroslav Pecha, dekan - farár farnosti Banská Bystrica - mesto.
Program po sv. omši:
ThDr. Gabriel Brendza, PhD: „Mladosť Imricha Ďuricu, väznenie za vieru a rehabilitácia“; Ing. Mgr. Pavol Katreniak: „Účinkovanie pána profesora v BB“.

Slávnosť patrónky Farského kostola a farnosti

Piatok 14.8.2015 - Farský kostol
16.30 sv. omša
19.00 večerné čítanie zo Svätého Písma Evanjelium sv. Lukáša
Sobota 15.8.2015 - Farský kostol
  8.30  sv. omša
10.00  sv. omša
11.00 - 14.00 adorácia
16.00  modlitba ruženca
16.30  sv. omša
17.30  organový koncert Mgr. art. Ján Bulla

Monitoring zachovávania náboženskej slobody

Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že aj katolícka cirkev na Slovensku sa zapojí do monitorovania zachovávania náboženskej slobody, ktorá spočíva v zhromaždení dokumentácie o prenasledovaní kresťanov. Monitoring zabezpečuje Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Otázky a inštrukcie pre monitoring si stiahnite TU(dotazník), vyvesené sú i v predsieni kostolov na nástenke.

Stránky

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk