Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Tohtoročná odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude obohatená o kňazskú i diakonskú vysviacku bratov z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristov

Počas vigílie slávnosti (14. 8.) bude modlitba svätého ruženca pred svätou omšou o 16.30 hod. Po svätej omši budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Večer sa môžete tešiť na moderovanú adoráciu s modlitbou chvál.

V deň slovnosti (15. 8.) budú sväté omše ráno o 6.30 a o 8.30 hod. Slávnostná svätá omša s kňazskou i diakonskou vysviackou sa začne o 10.30 hod. O 15.00 bude korunka k Božiemu milosrdenstvu s adoráciou. Po večernej svätej omši o 16.30 odznejú skladby domácich i zahraničných autorov počas koncertu mariánskych skladieb. Koncert Assumptione B. Mariae V. sa začne o 17.30 hod.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk