Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Elektronický zvonček

Ďakujeme všetkým, ktorí svoju účasť na živote farnosti prejavujú aj poukázaním finančného milodaru. Pre jednoduchšie prispievanie na údržbu kostolov a celkový chod farnosti môžete využiť elektronický zvonček:

- farský IBANSK96 0900 0000 0000 5018 0740

- QR kód: priložený obrázok možno jednoducho načítať pomocou mobilnej aplikácie vašej banky.

Za vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk