slideshow 6 slideshow 9

Možnosť štúdia na Katolíckom gymnáziu

V období rozhodovania sa deviatakov základných škôl vo výbere strednej školy, informujeme o možnosti štúdia aj na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Je tam zabezpečená nielen formácia intelektuálna, ale aj duchovná. Okrem štvorročnej formy štúdia škola ponúka aj osemročnú. Viac informácií sa dozviete na výveske v kostole alebo na internetovej stránke školy www.kgsm.sk

Národný týždeň manželstva 2014

Milí manželia, snúbenci, ale aj slobodní, pozývame Vás na  Národný Týždeň Manželstva, ktorého cieľom je poukázať na hodnotu manželstva ako cieľavedome budovaného harmonického vzťahu muža a ženy. Tohtoročným mottom je:MANŽELSTVO - VIAC AKO PAPIER!

10.2. o 17.00  -  „Adorácia pre manželov“, Kaplnka CJP II., 1.poschodie, Kapitulská 21

Modlitby za jednotu kresťanov

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v nedeľu 19.1. uskutoční ekumenická pobožnosť pre celú Banskú Bystricu v katolíckom kostole v kostole sv. Antona a Pavla v  BB-Starej Sásovej o 15.00 hod. V pondelok 20.1. bude modlitbové stretnutie zástupcov žiakov Základnej cirkevnej školy a Evanjelického lýcea v  Kostole  sv. Kríža o 9.00 hod.

Odpustky v našom Farskom kostole

Otec biskup Marián Chovanec určil náš chrám na získanie odpustkov cez sviatky Panny Márie počas roka, tak v našom Farskom kostole bude každý mariánsky sviatok slávnostná sv. omša dopoludnia s príležitosťou sv. spovede pred i počas sv. omše, aby ste mohli získať odpustky.
Cez celý rok každý večer v sobotu o 16.00 hod. sa budeme modlievať ruženec k Sedembolestnej Panne Márii. Každý deň 5 minút pred začatím každej sv. omše sa pomodlíme jeden desiatok ruženca.

Jubilejné chrámy v BB diecéze

V zmysle rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie zo dňa 3.12.2013, ktorá udeľuje veriacim na Slovensku v Roku Sedembolestnej Panny Márie dar úplných odpustkov pri splnení zvyčajných podmienok
- vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve chrámu;
- ak sa v ňom zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgii hodín, alebo tam primeraný čas (cca 30 min.) zasvätia nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk