slideshow 6 slideshow 9

Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Modlitby za jednotu kresťanov

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v nedeľu 19.1. uskutoční ekumenická pobožnosť pre celú Banskú Bystricu v katolíckom kostole v kostole sv. Antona a Pavla v  BB-Starej Sásovej o 15.00 hod. V pondelok 20.1. bude modlitbové stretnutie zástupcov žiakov Základnej cirkevnej školy a Evanjelického lýcea v  Kostole  sv. Kríža o 9.00 hod.

Odpustky v našom Farskom kostole

Otec biskup Marián Chovanec určil náš chrám na získanie odpustkov cez sviatky Panny Márie počas roka, tak v našom Farskom kostole bude každý mariánsky sviatok slávnostná sv. omša dopoludnia s príležitosťou sv. spovede pred i počas sv. omše, aby ste mohli získať odpustky.
Cez celý rok každý večer v sobotu o 16.00 hod. sa budeme modlievať ruženec k Sedembolestnej Panne Márii. Každý deň 5 minút pred začatím každej sv. omše sa pomodlíme jeden desiatok ruženca.

Jubilejné chrámy v BB diecéze

V zmysle rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie zo dňa 3.12.2013, ktorá udeľuje veriacim na Slovensku v Roku Sedembolestnej Panny Márie dar úplných odpustkov pri splnení zvyčajných podmienok
- vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve chrámu;
- ak sa v ňom zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgii hodín, alebo tam primeraný čas (cca 30 min.) zasvätia nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca.

Úplné odpustky v Roku Sedembolestnej Panny Márie

Počas Roka Sedembolestnej Panny Márie sa dajú získať úplné odpustky. Vyplýva to z rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne. Získanie odpustkov sa viaže na zvyčajné podmienky, ktorými sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci.

Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie

V pondelok 9.12. je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. V Kostole sv. Kríža bude sv. omša ráno o 6.30 hod., vo Farskom kostole tri budú sv. omše o 8.30 hod. pre Základnú cirkevnú školu, o 10.00 pre vás, ktorí ste doma, a potom večerná o 16.30 hod. Sv. omša o 12.00 nebude!

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk