slideshow 6 slideshow 9

Slávnosť sv. Bystríka v Nemciach

V utorok 24.9. si pripomíname sv. Bystríka, biskupa a mučeníka, ktorý je patrónom kostola v Nemciach.
O 17.30 hod. sa v Nemciach pomodlíme ruženec, slávnostná sv. omša bude večer o 18.00 hod., a po sv. omši bude Eucharistická poklona.

Slávnosť Povýšenia sv. Kríža v našej farnosti

V sobotu 14.9. je slávnosť Povýšenia sv. Kríža, preto sv. omše  o 6.30 a 16.30 hod. budú v Kostole sv. Kríža (slovenský). Hlavným celebrantom s kazateľom na slávnostnej sv. omši o 16.30 hod. bude generálny vikár dp. Branislav Koppal. V Kostole sv. Kríža bude v rámci diecézneho poriadku poklona Sviatosti oltárnej od 7.00 do 16.00 hod. Poklona Sviatosti bude zároveň príležitosťou duchovnej obnovy pri 10. výročí návštevy bl. Jána Pavla II. v našom meste.

10. výročie návštevy bl. Jána Pavla II. v B. Bystrici

Vo štvrtok 12.9.2013 si pripomenieme 10. výročie návštevy bl. Jána Pavla II. v Banskej Bystrici. Pri tejto príležitosti bude slávnostnú sv. omšu v Katedrále sv. Františka Xaverského o 18.00 hod. celebrovať o. biskup Marián Chovanec.
Po skončení sv. omše priblíži okolnosti prípravy a program pápežskej návštevy vtedajší koordinátor organizačného tímu p. dekan Jaroslav Pecha. Fotoprezentáciu bude komentovať dp. Marek Iskra.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2022 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk