slideshow 6 slideshow 9

Úplné odpustky v Roku Sedembolestnej Panny Márie

Počas Roka Sedembolestnej Panny Márie sa dajú získať úplné odpustky. Vyplýva to z rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne. Získanie odpustkov sa viaže na zvyčajné podmienky, ktorými sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci.

Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie

V pondelok 9.12. je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. V Kostole sv. Kríža bude sv. omša ráno o 6.30 hod., vo Farskom kostole tri budú sv. omše o 8.30 hod. pre Základnú cirkevnú školu, o 10.00 pre vás, ktorí ste doma, a potom večerná o 16.30 hod. Sv. omša o 12.00 nebude!

Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu 1.12.

Drahí bratia a sestry,
advent, do ktorého sme dnes vstúpili, je obdobím prípravy na Vianoce. Tieto sviatky nám pripomínajú príchod Božieho Syna na svet. Ako sám hovorí, prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. (Porov.: Jn 1, 10). To najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu i človeku je práve život. Preň tu pripravil podmienky a stanovil zákony. Ak ich budeme rešpektovať, začne život prekvitať. Ak sa človek postaví proti Božiemu poriadku, nastolí kultúru smrti.

Šatstvo pre núdznych

Diecézna charita v Banskej Bystrici prosí touto cestou všetkých, ktorí môžu pomôcť, o donesenie zimného šatstva pre ľudí v núdzi na adresu: Diecézna charita, Dom pre núdznych, Tajovského 1, vždy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod. Nech Pán Boh bohato odplatí darcom ich štedrosť.

Topánky pre deti v Afrike

Slovenské misijné hnutie prosí o pomoc - ide o zbierku detských letných topánok pre deti v Afrike. Topánky môžete priniesť do 19.12. na Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, vždy v pondelok až piatok v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk