slideshow 6 slideshow 9

14.9. - Povýšenie sv. Kríža

V nedeľu 14.9. je sviatok Povýšenia sv. Kríža. V našej farnosti je to slávnosť, pretože máme kostol zasvätený ku cti sv. Kríža. Všetky sv. omše  o 7.00, 8.30, 9.45, 11.00 a 16.30 hod. budú v tento deň v Kostole sv. Kríža. V tento deň je v rámci diecézneho poriadku poklona Sviatosti Oltárnej, ktorá bude trvať od 14.00 hod do večernej sv. omše. O 16.00 sa pomodlíme bolestný ruženec. Slávnostnú sv. omšu o 16.30 hod.

Veni sancte 7.9.

Vzývanie Ducha Svätého o pomoc (tzv. Veni sancte) pre žiakov Základných škôl a študentov Stredných škôl bude v nedeľu 7.9.2014 pri sv. omši o 11.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.

Cirkevná ZŠ začne školský rok sv. omšou 2.9.

Základná škola Štefana Moysesa oznamuje, že nový školský rok 2014/15 začne v pondelok 2. septembra 2014 slávnostnou sv. omšou so začiatkom o 9.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.  Po skončení sv. omše sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi presunú do školy.

Púť do Šaštína

V sobotu 30.8. sa v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie uskutoční púť Banskobystrickej diecézy do Národnej svätyne Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne. Odchod autobusov pre prihlásených pútnikov budev sobotu ráno o 5.30 hod. od Farského kostola. Cestovné sa bude platiť v autobuse.
Program púte v bazilike bude nasledovný:
9. 30 Možnosť sv. spovede (počas sv. ruženca aj sv. omše)
9. 45 Modlitba svätého ruženca

Pozvánka na prednášku

Slovenský kňaz-jezuita, Pavol Gábor, pracovník Vatikánskeho observatória v Ríme, bude mať v piatok 8.8.2014 o 19.00 hod. prednášku v Pastoračnom centre Sv. Gorazda na Nám. Š.Moysesa v Banskej Bystrici. Názov prednášky: "Sme vo vesmíre sami? Veda hľadá odpoveď na odvekú otázku."

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk