Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Slávnosť Zjavenia Pána

V stredu 6.1. je slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov). Je to prikázaný sviatok - zaväzuje nás účasť na celej sv. omši a nekonať zbytočné práce. Keďže je pracovné voľno, poriadok sv. omší bude nedeľný. Pri všetkých sv. omšiach posvätíme trojkráľovú vodu a kriedu, z ktorej si môžete vziať do svojich príbytkov. Text požehnania príbytku máte v najnovšom Hlase farnosti. Kňazi budú požehnávať príbytky podľa osobne dohodnutého termínu.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk