slideshow 6 slideshow 9

Púť do Šaštína

Dňa 30.augusta 2014 sa v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie uskutoční púť Banskobystrickej diecézy do Národnej svätyne Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne. Srdečne vás všetkých na túto púť pozývame v mene nášho diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca, ktorý tam spolu s nami pôjde. Zapísať na autobus sa  môžete v sakristii kostolov a v kancelárii vo fare.

Te Deum na konci školského roka

V nedeľu 29.6. po sv. omši o 11.00 hod. bude slávnostné "Teba, Bože chválime" ako poďakovanie žiakov a študentov na konci školského roka.

Sv. omša a Eucharistická procesia 22.6.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorú budeme sláviť v nedeľu 22.6. spolu s otcom biskupom, začneme slávením Eucharistie vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 9.00 hod. Potom budeme pokračovať eucharistickou procesiou ku Kostolu sv. Kríža, na  námestie a záver bude pred Katedrálou svätého Františka Xaverského.
Preto budú v našej farnosti sv. omše len o 7.00, 9.00 (slávnostná omša) a 16.30 hod.
V Nemciach bude omša o 7.00 hod.

Prikázaný sviatok Najsv. Kristovho tela a krvi

Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Je to prikázaný sviatok. Už v stredu večer o 16.30 vo Farskom kostole bude sv. omša zo sviatku.
Vo štvrtok budú sv. omše:
-Kostol sv. Kríža o 6.30
-Farský kostol o 8.30 pre cirkevnú ZŠ, o 10.0016.30 hod. Omša o 12.00 nebude!
-Nemce o 18.00

Turíčna púť na Starých Horách

Na Turíce bude púť na Starých Horách. Večerné bdenie začne v sobotu večer o 17.00 hod. Vešperami, modlitbou sv. ruženca, sv. omšou a ďalším programom. Slávnosť Turíc vyvrcholí na Starých Horách slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 10.30 hod.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk