slideshow 6 slideshow 9

Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu 1.12.

Drahí bratia a sestry,
advent, do ktorého sme dnes vstúpili, je obdobím prípravy na Vianoce. Tieto sviatky nám pripomínajú príchod Božieho Syna na svet. Ako sám hovorí, prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. (Porov.: Jn 1, 10). To najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu i človeku je práve život. Preň tu pripravil podmienky a stanovil zákony. Ak ich budeme rešpektovať, začne život prekvitať. Ak sa človek postaví proti Božiemu poriadku, nastolí kultúru smrti.

Šatstvo pre núdznych

Diecézna charita v Banskej Bystrici prosí touto cestou všetkých, ktorí môžu pomôcť, o donesenie zimného šatstva pre ľudí v núdzi na adresu: Diecézna charita, Dom pre núdznych, Tajovského 1, vždy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod. Nech Pán Boh bohato odplatí darcom ich štedrosť.

Topánky pre deti v Afrike

Slovenské misijné hnutie prosí o pomoc - ide o zbierku detských letných topánok pre deti v Afrike. Topánky môžete priniesť do 19.12. na Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, vždy v pondelok až piatok v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Ukončenie Roku viery 24.11.

Na budúcu nedeľu 24.11. je slávnosť Krista Kráľa, v tento deň končí Rok viery. Rozhodnutím diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca tento rok zakončíme takto:

- Každý z vás nech si prinesie na budúcu nedeľu na sv. omšu krížik.
- Tento krížik vám kňaz pri sv. omši požehná a budeme ho držať v ruke pri vyznaní viery vo sv. omši. Tým dáme symbolicky najavo, že Rok viery nás privádza ku Kristovi a k jeho krížu. 

Sviatosť birmovania 10.11.2013 o 10.00 hod.

V nedeľu pri sv. omši o 10:00 hod. vo Farskom kostole bude vysluhovať otec biskup Marián Chovanec sviatosť birmovania.

Z tohto dôvodu príde k zmene dvoch sv. omší - sv. omša v Kostole sv. Kríža o 9.45 hod. nebude, ale bude o 10.00 h. vo Farskom kostole a sv. omša o 11.00 hod. bude preložená z Farského kostola do Kostola sv. Kríža.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2021 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk