Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Prednášky o Božom milosrdenstve

V roku Božieho milosrdenstva naša farnosť Banská Bystrica – mesto pozýva na prednášky do Pastoračného centra sv. Gorazda na Nám. Š. Moysesa. (plagát) Témy:
3./ 13.3. nedeľa o 17.30 hod.
Prameň inšpirácie – telesné a duchovné skutky milosrdenstva – ThLic. Ján Viglaš, rektor Kňazského seminára
4./3.4. nedeľa o 17.30 hod.
Milosrdenstvo ako základná téma v 21. storočí – PhLic. Ing. Branislav Koppal, generálny vikár.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk