slideshow 6 slideshow 9

Slávnosť patrónky Farského kostola a farnosti

Piatok 14.8.2015 - Farský kostol
16.30 sv. omša
19.00 večerné čítanie zo Svätého Písma Evanjelium sv. Lukáša
Sobota 15.8.2015 - Farský kostol
  8.30  sv. omša
10.00  sv. omša
11.00 - 14.00 adorácia
16.00  modlitba ruženca
16.30  sv. omša
17.30  organový koncert Mgr. art. Ján Bulla

Monitoring zachovávania náboženskej slobody

Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že aj katolícka cirkev na Slovensku sa zapojí do monitorovania zachovávania náboženskej slobody, ktorá spočíva v zhromaždení dokumentácie o prenasledovaní kresťanov. Monitoring zabezpečuje Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Otázky a inštrukcie pre monitoring si stiahnite TU(dotazník), vyvesené sú i v predsieni kostolov na nástenke.

Oznam CZŠ

Riaditeľstvo Základnej školy Štefana Moysesa v Banskej Bystrici oznamuje, že nakoľko otvárajú dve triedy, môžu ešte prijať deti do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016. Informovať sa možno v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod. na telefónnom čísle 415 3429 alebo osobne na riaditeľstve školy.

Pozvánka na organový koncert

V nedeľu 26.4. o 17.30 hod. bude vo Farskom kostole absolventský organový koncert Denisy Gibalovej Kabáčovej, ktorá študuje na Vysokej škole v Bratislave. Zaznejú diela od autorov:  J.S.Bach, A.Očenáš, L.Vierne, P.Eben. Vstup je voľný.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

V utorok 14.4. po skončení večernej sv. omši - o 17.15 hod. - bude vo Farskom kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk