Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Modlitebná iniciatíva za Európu

V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie Konferencia biskupov Slovenska na 84. plenárnom zasadaní odobrila celoslovenskú modlitbovú iniciatívu s názvom „Zo srdca Európy“. Ide o výzvu modliť sa v období najbližšieho polroka za jednotlivé krajiny Európskej únie.

Každý týždeň počas slovenského predsedníctva je venovaný jednej členskej krajine EÚ, za ktorú budú prebiehať modlitby v kostoloch a v rehoľných aj laických spoločenstvách po celom Slovensku.

Iniciatíva poukazuje na to, že Slovensko je nielen zemepisným srdcom Európy – chce ním byť aj duchovne. Slovensko chce ponúknuť svoje duchovné dedičstvo (živé kresťanstvo) ostatným krajinám európskeho spoločenstva.

Povzbudzujeme všetkých našich veriacich, aby sa podľa svojich možností do iniciatívy zapojili. Viac o modlitbovej iniciatíve nájdete na stránke: www.zosrdcaeuropy.sk

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk