Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Listovanie Bibliou v Sampore

     V Kláštore premenenia Pána v Sampore sa vo Svätom roku milosrdenstva uskutoční v dňoch 21. – 23. októbra 2016 cyklus prednášok pod vedením biblistov: ThDr. Dagmar Kráľová FMA, PhD. a SSDr. Blažej Štrba, PhD.
     Benediktíni ponúkajú v spolupráci s Katedrou biblických vied RKCMBF Univerzity Komenského v Bratislave a s Teologickým inštitútom pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne, možnosť zúčastniť sa celodenného programu alebo len jednotlivých prednášok na povzbudenie sa vo viere, počas predposledného októbrového víkendu v Sampore. Bližšie informácie nájdete na stránke www.benediktini.sk.
Program prednášok tu na stiahnutie (pdf).

 

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk