slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Spovedanie k Vianociam - rozpis

pondelok až streda 21.-23.12.2015
- Kostol sv. Kríža - počas sv. omše o 6.30 hod.
- Farský kostol - od 15.00 hod. do večernej sv. omše

Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však z nich vyzná 
a zanechá hriech, dosiahne milosrdenstvo.
(Prís 28,13)

Rorátne sväté omše

Počas adventu v pondelok až sobotu Vás pozývame na rorátne sv. omše o  6.30 hod. v Kostole sv. Kríža. 

Katolícke gymnázium - Deň otvorených dverí

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý bude vo štvrtok  26.11. od  8.30 do 13.00 hod. Návštevníkom  budú  poskytnuté informácie o štúdiu na Katolíckom gymnáziu, budú sa môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si areál a jednotlivé triedy. Na Vašu návštevu sa tešia študenti a pracovníci Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa.

Odpustky 1.-8.11.

V týždni od 1. do 8. novembra je možné získať úplné odpustky za duše v očistci, ak navštívime cintorín a tam sa pomodlíme za zomrelých, v ten deň prijmeme Eucharistiu, pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva) a Verím v Boha.  Podmienkou je stále byť v stave milosti, teda je potreba sa predtým vyspovedať.

Oznam pre birmovancov

Fotografie z birmovky si môžete vyzdvihnúť počas úradných hodín vo fare.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk