slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Slávnosť Zjavenia Pána

V stredu 6.1. je slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov). Je to prikázaný sviatok - zaväzuje nás účasť na celej sv. omši a nekonať zbytočné práce. Keďže je pracovné voľno, poriadok sv. omší bude nedeľný. Pri všetkých sv. omšiach posvätíme trojkráľovú vodu a kriedu, z ktorej si môžete vziať do svojich príbytkov. Text požehnania príbytku máte v najnovšom Hlase farnosti. Kňazi budú požehnávať príbytky podľa osobne dohodnutého termínu.

Dobrá novina 2015

Deti našej farnosti sa zapoja do celoslovenskej akcie – Dobrá novina – v rámci ktorej budú koledovaním získavať finančnú pomoc pre deti v Afrike. Tí, ktorí chcete koledníkov prijať osobne vo svojich príbytkoch, nahláste sa do 25. decembra v sakristii. Deti z mesta začnú koledovanie 25.12. o 15.00 hod., koledovanie bude 25. a 26. decembra popoludní. Deti z Nemiec a Kynceľovej budú koledovať 25.12. od 14.00 hod.

Spovedanie k Vianociam - rozpis

pondelok až streda 21.-23.12.2015
- Kostol sv. Kríža - počas sv. omše o 6.30 hod.
- Farský kostol - od 15.00 hod. do večernej sv. omše

Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však z nich vyzná 
a zanechá hriech, dosiahne milosrdenstvo.
(Prís 28,13)

Rorátne sväté omše

Počas adventu v pondelok až sobotu Vás pozývame na rorátne sv. omše o  6.30 hod. v Kostole sv. Kríža. 

Katolícke gymnázium - Deň otvorených dverí

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý bude vo štvrtok  26.11. od  8.30 do 13.00 hod. Návštevníkom  budú  poskytnuté informácie o štúdiu na Katolíckom gymnáziu, budú sa môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si areál a jednotlivé triedy. Na Vašu návštevu sa tešia študenti a pracovníci Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa.

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk