Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Duchovný a sociálny projekt: Podeľme sa!

     Katolícke hnutie žien Slovenska realizuje už 11. ročník duchovného a sociálneho projektu s názvom Podeľme sa! 2017. Podstatou podujatia je pomôcť blížnym v ich krízových životných situáciách a prispieť k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci. Hlavná myšlienka podujatia je nedávam almužnu, ale podelím sa s tým, čo si odopriem.

     Finančný výťažok podujatia bude venovaný na konkrétnu pomoc zariadeniam na pomoc rodinám, tehotným ženám, matkám s deťmi v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý život. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.khzs.sk

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk