Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Oznamy Základnej cirkevnej školy

     Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa oznamuje, že 13. marca 2017 od 9.00 do 12.00 hod. a od 14.45 do 15.45 hod. bude Deň otvorených dverí v Základnej škole pre všetkých rodičov, deti a záujemcov.

     Prijímanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy bude dňa 30. marca 2017 od 13.00 do 17.00 hod. v budove MŠ, Ulica T. Andrašovana 44, Banská Bystrica-Belveder.

     Zápis do 1. ročníka školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. apríla 2017 od 14.00 do 17.00 hod. v budove ZŠ na Námestí Štefana Moysesa 23 v Banskej Bystrici.

     Základná škola Štefana Moysesa je jediná katolícka základná škola v Banskej Bystrici a okolí, ktorá vychováva v duchu evanjelia. Je to alternatíva pre rodičov, ktorí majú právo na výber takej školy pre svoje deti, ktorá zodpovedá ich výchovným zámerom. Je však otvorená aj pre všetkých, ktorí s takýmto výchovným zámerom súhlasia.

     Informácie o škole možno nájsť na www.zssm.edupage.org

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk