slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie

V pondelok 9.12. je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. V Kostole sv. Kríža bude sv. omša ráno o 6.30 hod., vo Farskom kostole tri budú sv. omše o 8.30 hod. pre Základnú cirkevnú školu, o 10.00 pre vás, ktorí ste doma, a potom večerná o 16.30 hod. Sv. omša o 12.00 nebude!

Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu 1.12.

Drahí bratia a sestry,
advent, do ktorého sme dnes vstúpili, je obdobím prípravy na Vianoce. Tieto sviatky nám pripomínajú príchod Božieho Syna na svet. Ako sám hovorí, prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. (Porov.: Jn 1, 10). To najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu i človeku je práve život. Preň tu pripravil podmienky a stanovil zákony. Ak ich budeme rešpektovať, začne život prekvitať. Ak sa človek postaví proti Božiemu poriadku, nastolí kultúru smrti.

Šatstvo pre núdznych

Diecézna charita v Banskej Bystrici prosí touto cestou všetkých, ktorí môžu pomôcť, o donesenie zimného šatstva pre ľudí v núdzi na adresu: Diecézna charita, Dom pre núdznych, Tajovského 1, vždy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod. Nech Pán Boh bohato odplatí darcom ich štedrosť.

Topánky pre deti v Afrike

Slovenské misijné hnutie prosí o pomoc - ide o zbierku detských letných topánok pre deti v Afrike. Topánky môžete priniesť do 19.12. na Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, vždy v pondelok až piatok v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Ukončenie Roku viery 24.11.

Na budúcu nedeľu 24.11. je slávnosť Krista Kráľa, v tento deň končí Rok viery. Rozhodnutím diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca tento rok zakončíme takto:

- Každý z vás nech si prinesie na budúcu nedeľu na sv. omšu krížik.
- Tento krížik vám kňaz pri sv. omši požehná a budeme ho držať v ruke pri vyznaní viery vo sv. omši. Tým dáme symbolicky najavo, že Rok viery nás privádza ku Kristovi a k jeho krížu. 

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk