slideshow 6 slideshow 9

Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Dekanátne rekolekcie 10.3.

V pondelok 10.3. sú dekanátne rekolekcie v Starej Sásovej so začiatkom o 9.30 hod. Z tohto dôvodu sv. omša vo Farskom kostole o 12.00  nebude. Úmysel sv. omše, ktorý bol prijatý na pondelok bude odslúžený pri sv. omši vo štvrtok o 12.00 hod.

Pôstna krabička pre Afriku

Slovenská katolícka charita už 3. krát pripravila kampaň „Pôstna krabička pre Afriku“, zameranú na šírenie povedomia o problémoch ľudí na severe Ugandy ako vhodné prežívanie pôstu. Aj váš pôstny dar môže zmeniť život detí. Ak sa chcete zapojiť, vezmite si domov obálku, ktorú nájdete vo Farskom kostole pri vstupe do bočnej kaplnky sv. Barbory. Viac informácií je na priložených letákoch a na www.charita.sk/postnakrabicka

Zápis detí do Cirkevnej materskej školy

Cirkevná materská škola Š. Moysesa v Banskej Bystrici oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2014/15 sa uskutoční 25.2. v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. v materskej škole – v budove Domu Božieho Milosrdenstva  na Belvederi.

Možnosť štúdia na Katolíckom gymnáziu

V období rozhodovania sa deviatakov základných škôl vo výbere strednej školy, informujeme o možnosti štúdia aj na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Je tam zabezpečená nielen formácia intelektuálna, ale aj duchovná. Okrem štvorročnej formy štúdia škola ponúka aj osemročnú. Viac informácií sa dozviete na výveske v kostole alebo na internetovej stránke školy www.kgsm.sk

Národný týždeň manželstva 2014

Milí manželia, snúbenci, ale aj slobodní, pozývame Vás na  Národný Týždeň Manželstva, ktorého cieľom je poukázať na hodnotu manželstva ako cieľavedome budovaného harmonického vzťahu muža a ženy. Tohtoročným mottom je:MANŽELSTVO - VIAC AKO PAPIER!

10.2. o 17.00  -  „Adorácia pre manželov“, Kaplnka CJP II., 1.poschodie, Kapitulská 21

Stránky

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk