Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Sviatosť zmierenia

Spovedáme každý deň počas sv. omší ráno o 6.30 a večer o 16.30. Chorých farnosti chodíme spovedať v prvopiatkový týždeň vo štvrtok a piatok. Nových chorých, ktorý chcú prijať sviatosť zmierenia, prípadne sviatosť pomazania chorých je potrebné nahlásiť na fare, resp na tel. čísle:  0484124531 

Je potrebné uviesť: presnú adresu, poschodie, tel. číslo, prípadne iné dôležité skutočnosti.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk