Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Správcovia banskobystrickej mestskej farnosti

Od najstarších známych záznamov   Po vzniku Banskobystrickej diecézy
1303 Štefan   1775 – 1779 Michal Scheffcsik
1332 – 1337 Filip   1779 – 1799 Ignác Rauch
– 1420 Lampert   1799 – 1801 Dominik Benedict
1420 Melchior   1801 – 1816 Ján Luchs
1494 – 1503 Anton   1816 Karol Veis – neprijal
1503 – 1521 Žigmund   1818 – 1824 Benedikt Vagner
1521 – 1530 Mikuláš zo Sabinova   1824 – 1840 Matej Kováts
1530 – 1532 Štefan Spettinger   1840 – 1866 Anton Tilless
1532 – 1537 Anton Philadelphus   1866 – 1872 Anton Majovszky
1537 – 1544 Martin Hanko   1872 – 1880 Štefan Hulényi
evanjelickí farári 1544 – 1671   1880 – 1898 Vincent Zeisel
Katolícki kňazi pôsobiaci v meste   1898 – 1930 Ján Kohúth
1627 – 1648 Matúš Schlegel   1930 Jozef Anner – dočasne
1648 – 1650 Pavol Hellenstein SJ   1930 – 1933 Ján Javorka
1650 – 1651 Zachariáš Poppen SJ   1934 Jozef Šimuni – neprijal
1651 – 1653 Matej Achen SJ   1934 – 1943 Alexander Vajcík
1653 – 1654 Baltazár Reinhardt SJ   1943 – 1951 Michal Balko
1654 – 1656 Gašpar Sanigh SJ   1951 – 1954 Jozef Dovala
1656 – 1658 Štefan Arboralli SJ   1954 – 1981 Štefan Vlachovič
1658 – 1660 Jakub Weltin SJ   1981 – 1986 Imrich Ďurica
1660 – 1668 Leopold Roth SJ   1986 – 1990 Juraj Blaško
1668 – 1675 Alojz Braun SJ   1990 Tomáš Galis
Farári po vrátení kostolov katolíkom   1990 – 1991 Ján Kamenský
1675 – 1689 Ján Häffel SJ   1991 – 1993 Aurel Štefko SJ
1689 – 1693 Ján Thum SJ   1993 – 2019 Jaroslav Pecha
1693 – 1694 František Urfaher SJ   2019 –  Gabriel Brendza
1694 – 1705 Ján Häffel SJ  druhýkrát      
1705 Andrej Domanský SJ      
1705 – 1709 Juraj Lúčanský      
1709 – 1712 Bernard Hueber SJ      
1712 – 1716 Michal Huebmann SJ      
1716 – 1719 František Wilhelmb SJ      
1719 – 1722 Ján Manigal SJ      
1722 – 1725 František Höchhinger SJ      
1725 – 1728 Andrej Laüttner SJ      
1728 – 1732 Fridrich Mitzke SJ      
1732 – 1735 Michal Gestager SJ      
1735 – 1737 Gottfríd Pamär SJ      
1737 – 1739 Leopold Hanstatt SJ      
1739 – 1746 Benedikt Mayerl SJ      
1746 Anton Greueber SJ      
 – 1759 nezistení pátri      
1759 – 1761 Ignác Roys SJ      
1761 – 1775 Krištof Mayr SJ      

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk