Nachádzate sa tu

Biskup, kňazi, rehoľníci a bohoslovci pochovaní na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici

 

Meno a priezvisko Dátum narodenia Dátum úmrtia Miesto hrobu
Štefan Visnóci SJ
- jezuita
? 07.1678 krypta pod
farským kostolom
Mikuláš Muszka
- kanonik veľprepošt
03.12.1713 11.09.1783 katedrálna krypta
Daniel Derner
- bývalý jezuita
1741/1742 21.03.1787 na starom cintoríne,
nezachovaný
Michal Schefcsik
- farár v B. Bystrici, n.o.
1710/1711 11.03.1788 krypta pod
farským kostolom
František Esztereicher
- kaplán v B. Bystrici
1711 30.11.1788 na starom cintoríne,
nezachovaný
Jozef Magyar
- farár v Šp. Doline, n.o.
1728/1729 09.01.1789 na starom cintoríne,
nezachovaný
František Augustini
- prebendát kapituly
? 14.02.1789 na starom cintoríne,
nezachovaný
Imrich Zubritzki
- bohoslovec
1765/1766 30.03.1790 na starom cintoríne,
nezachovaný
Jozef Szkladani
- kaplán v B. Bystrici
07.05.1761 07.04.1791 krypta pod
farským kostolom
Juraj Schteiner
- jezuitský fráter, n.o.
1725/1726 28.04.1793 na starom cintoríne,
nezachovaný
Ignác Verner
- bohoslovec II.roč.
1771/1772 07.10.1793 na starom cintoríne,
nezachovaný
Jozef Juracska
- kanonik
06.02.1725 18.12.1793 katedrálna krypta
Anton Névedi
- kaplán a študijný prefekt
gymnázia v B. Bystrici
1723/1724 14.03.1794 krypta pod
farským kostolom
Pavol Cziger
- sekretár
kapitulného vikariátu
1762 11.12.1796 neznáme miesto
Ignác Rauch
- farár v Banskej Bystrici
10.08.1741 12.03.1799 krypta pod
farským kostolom
Michal Kaminszký
- bývalý jezuita
1717/1718 26.03.1799 na starom cintoríne,
nezachovaný
Ignác Gyurtsak
- profesor gymnázia
v Banskej Bystrici
1741 26.09.1799 katedrálna krypta
Karol Pallits
- kanonik
? 01.10.1799 pravdepodobne
katedrálna krypta
Matej Platthy
- kanonik
22.02.1725 24.02.1801 katedrálna krypta
Štefan Vavrovics
- kanonik
1736 04.02.1802 pravdepodobne
katedrálna krypta
Ján Balogh
- riaditeľ gymnázia
v Banskej Bystrici
1736 24.04.1803 neznáme miesto
Martin Mateovich
- kanonik veľprepošt
1734 27.07.1803 pravdepodobne
katedrálna krypta
Imrich Dubina
- sekretár
biskupského úradu
1774 27.11.1803 katedrálna krypta
Narcis Klenak
- aktuár a kancelár
biskupského úradu
? 17.04.1805 neznáme miesto
Ján Dlholuczký
- opát, tit. kanonik,
farár v Detve
1747 30.10.1810 katedrálna krypta
Ján Nepomuk Miller
- opát, kanonik veľprepošt
15.02.1749 13.12.1810 katedrálna krypta
Melchior Ignác
Nizsnyánszky
- kanonik veľprepošt
30.07.1747 09.07.1813 katedrálna krypta
Anton Szabo
- kaplán v B. Bystrici
1789 04.11.1816 neznáme miesto
Ignác Schestaky
- oficiál
1744 17.05.1819 neznáme miesto
Michal Baranyay
- profesor gymnázia
v Banskej Bystrici
? 15.12.1822 neznáme miesto
Jozef Schesztáky
- kanonik
1750 02.01.1823 katedrálna krypta
Jozef Burda
- bohoslovec I. roč.
20.03.1808 12.07.1826 neznáme miesto
Ignác Schluga
- farár v Lopeji
14.08.1797 17.03.1826 neznáme miesto
František Xavér Walitzek
- kanonik veľprepošt
03.02.1743 19.04.1828 katedrálna krypta
Jakub Troj
- farár v Lopeji, n.o.;
prebendát kapituly
1765/1766 26.03.1830 neznáme miesto
Jozef Kalazanský Hajduzsák
- biskupský notár
a diecézny archivár
1798 12.07.1830 neznáme miesto
František Andreedes
- špirituál malého
seminára v B. Bystrici
04.10.1775 28.10.1830 neznáme miesto
František Tilless
- opát, kanonik
16.07.1810 19.03.1889 nad  
kaplnkou B. Srdca
Ľudovít Németh
- bohoslovec III.roč.
1867 30.04.1889 na cintoríne,
neznáme miesto
Jozef Hirschner
- bohoslovec III.roč.
1866 02.02.1890 na cintoríne,
neznáme miesto
Matej Kamaszy
- kanonik
17.02.1817 22.01.1894 hrob bol za komunizmu
zrušený a pridelený
novému nájomcovi
František Berlicza
- kanonik veľprepošt
19.04.1816 13.04.1896 hrob bol za komunizmu
zrušený a pridelený
novému nájomcovi
Anton Majovszky
- kanonik veľprepošt
09.02.1819 13.07.1897 katedrálna krypta
Vincent Zeisel
- prepošt, tit. kanonik
26.05.1824 25.02.1901 vľavo 
od kaplnky B.Srdca
Štefan Hulényi
- prelát, opát,
kanonik veľprepošt
20.06.1819 08.02.1903 vľavo
od kaplnky B.Srdca
Michal Hyross
- prelát, kanonik
17.12.1823 02.08.1908 vľavo
od kaplnky B.Srdca
František Sztanyák
- prepošt, kanonik
10.03.1856 01.07.1911 vľavo 
od kaplnky B.Srdca
Ladislav Vissnyovský
- pápežský prelát,
kanonik veľprepošt
27.06.1843 09.02.1915 vľavo 
od centrálneho kríža
Izidor Machovich
- opát, kanonik
16.05.1852 02.03.1915 vľavo 
od centrálneho kríža
Jozef Ficzel 11.03.1883 16.12.1918 vľavo 
od kaplnky B. Srdca
Koloman Takáč
- opát, kanonik
29.06.1847 17.04.1920 vľavo 
od centrálneho kríža
Arnold Bobok
- tit. kanonik
04.04.1876 31.10.1924 hrob bol za komunizmu
zrušený a pridelený
novému nájomcovi
Jozef Droppa
- tit. kanonik
02.02.1854 15.10.1927 hrob bol za komunizmu
zrušený a pridelený
novému nájomcovi
Ján Kohúth
- kanonik,
generálny vikár
12.05.1852 06.03.1930 v kanonickej
(mestskej) hrobke č.40
Július Šándory
- farár v Hájnikoch
07.10.1845 07.03.1930 1. rad hrobov 
pod vincentkami
Emil Cserei
- tit. kanonik
04.10.1859 27.11.1933 v kanonickej
(mestskej) hrobke č.41
Ján Havran
- opát, kanonik,
episcopus electus
09.09.1860 21.01.1935 v kanonickej
(mestskej) hrobke č.28
Mikuláš Magyarits
- správca fary H. Mičiná
18.09.1911 08.04.1938 2. hrob v 8. rade
od dolnej brány vľavo
Pavol Huttyán
- tit. kanonik
07.01.1874 29.11.1939 v kanonickej
(mestskej) hrobke č.63
Jozef Gürtler
- kanonik veľprepošt
24.01.1854 11.06.1940 v kanonickej
(mestskej) hrobke č.29
František Selecký 02.04.1868 12.03.1943 v kanonickej
(mestskej) hrobke č.26
Adolf Bóry
- kanonik
12.11.1865 19.03.1945 pri bašte, hrob bol za
komunizmu pridelený 
novému nájomcovi
Augustín Feldmayer 25.02.1866 31.10.1948 v kanonickej
(mestskej) hrobke č.37
Karol František Majthán
- tit. kanonik
02.10.1869 05.04.1949 vpravo od kanonickej
(mestskej) hrobky
Andrej Škrábik
- diecézny biskup
13.05.1882 08.01.1950 vpravo od kanonickej
(mestskej) hrobky
Jozef Slobodník
- kňaz, prof. náboženstva
01.02.1902 20.04.1951 vpravo od kanonickej
(mestskej) hrobky
Andrej Kalmančok
- arcidekan
28.06.1883 15.06.1954 vpravo od kanonickej
(mestskej) hrobky
Karol Hölszky
- kanonik veľprepošt
27.10.1869 10.03.1957 v kanonickej
(mestskej) hrobke č.49
Július Krébes
- assesor
03.04.1903 09.11.1958 vpravo od kanonickej
(mestskej) hrobky
Rudolf Vincent Mrva OFM
- františkán
25.11.1901 05.06.1960 nad 
centrálnym krížom
Augustín Skalák
- kňaz, prof. náboženstva
23.08.1887 27.06.1960 v kanonickej
(mestskej) hrobke č.12
Daniel Briedoň
- protonotár, kanonik,
kapitulný vikár
26.03.1898 22.10.1963 vpravo od kanonickej
(mestskej) horbky
Alexander Vajcík
- kanonik
08.02.1887 08.06.1964 vpravo 
od krátkych schodov
Ľudovít Náter
- správca katedrály
07.03.1902 05.10.1968 pri 
dolnej bráne
Jozef Hudec
- arcidekan
27.02.1897 05.05.1969 vpravo od kanonickej
(mestskej) hrobky
Štefan Hríbik
- kanonik
20.08.1913 05.12.1970 nad 
centránym krížom
Rudolf Málik
- kanonik
09.11.1888 26.05.1972 nad 
centránym krížom
Violand Pavol Andrejkovič
- gréckokatolícky kňaz
01.10.1894 11.06.1974 vľavo 
od kaplnky B.Srdca
Ján Jaromír Křenek OFMCap.
- kapucín
05.11.1923 01.12.1976 vpravo od kanonickej
(mestskej) hrobky
František Škoda
- pápežský prelát
18.07.1926 10.03.2016 nad 
centránym krížom

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2021 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk