Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

5. výročie smrti biskupa Rudolfa Baláža

     Pred piatimi rokmi zomrel nečakane biskup Rudolf Baláž v stredu 27. júla 2011, v deň liturgickej spomienky sv. Gorazda a spoločníkov, počas pracovného stretnutia v priestoroch biskupského úradu. Poslednýkrát verejne vystúpil na slávnosti posvätenia nového kostola v Hornej Vsi pri Kremnici v nedeľu 17. júla 2011.

     S biskupom Balážom sa veriaci Banskobystrickej diecézy rozlúčili modlitbovou vigíliou 2. augusta 2011 v Katedrále sv. Františka Xaverského a na večnosť ho odprevadili veriaci z celého Slovenska pohrebnou svätou omšou 3. augusta 2011 vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Jeho telesné pozostatky boli uložené v popoludňajších hodinách toho istého dňa v Nevoľnom pri Kremnici.

     Modlime sa za dušu tohto verného pastiera, ktorý nám počas dvadsiatich rokov spravovania diecézy zanechal úprimné svedectvo vernosti pravde. Pri príležitosti 5. výročia bude v rodisku biskupa Baláža otvorená a požehnaná pamätná izba v Nevoľnom po svätej omši v sobotu 6. augusta o 9.00 hod. v Kostole premenenia Pána. V nedeľu 7. augusta bude pri tejto príležitosti celebrovať slávnostnú svätú omšu v Nevoľnom o 10.00 hod. súčasný banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk