Nachádzate sa tu

Slávnosť Povýšenia sv. Kríža v našej farnosti

V sobotu 14.9. je slávnosť Povýšenia sv. Kríža, preto sv. omše  o 6.30 a 16.30 hod. budú v Kostole sv. Kríža (slovenský). Hlavným celebrantom s kazateľom na slávnostnej sv. omši o 16.30 hod. bude generálny vikár dp. Branislav Koppal. V Kostole sv. Kríža bude v rámci diecézneho poriadku poklona Sviatosti oltárnej od 7.00 do 16.00 hod. Poklona Sviatosti bude zároveň príležitosťou duchovnej obnovy pri 10. výročí návštevy bl. Jána Pavla II. v našom meste. Príďte, spomínajme a prosme.
V tento deň môžeme získať v Kostole Sv. kríža aj úplné odpustky. Podmienkou je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba byť v stave posväcujúcej milosti, v ten deň pristúpiť k sv. prijímaniu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2020 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk