Nachádzate sa tu

Pôstne obdobie 2019

     V stredu 6. marca 2019 vstúpime do pôstneho obdobia prípravy na slávenie Veľkej noci. V utorok 5. marca bude od 14.45 hod. do večernej svätej omše vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici vyložená Oltárna sviatosť na odprosenie hriechov. Je to koniec fašiangov. O 16.15 hod. bude zmierna pobožnosť a následne svätá omša.

     Na popolcovú stredu 6. marca budú sväté omše tak, ako vo všedný deň: v Kostole Svätého kríža o 6.30, vo farskom kostole o 12.00 a 16.30 hod. Pri svätých omšiach bude udeľovaný popolec. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, t. j. v tento deň je zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a len raz za deň je možné dosýta sa najesť. Tento pôst viaže od 18-teho do 60-teho roku života. Veriacich od 14-teho do 18-teho roku a veriacich nad 60 rokov viaže iba zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Deti do 14-teho roku života neviaže žiadny pôst. V kresťanskej výchove treba však deti viesť k pôstu. Chorých a prípadne fyzicky ťažko pracujúcich neviaže zdržiavanie sa od jedla. V tento deň sa zdržiavanie mäsitých pokrmov nedá nahradiť iným skutkom pokánia. Všetci si máme uvedomovať, že doba Veľkého pôstu je dobou kajúcnosti.

     Cez Veľký pôst bude vo farskom kostole vždy v pondelok, utorok, stredu a v sobotu o 16.00 hod. modlitba bolestného ruženca. Počas pôstneho obdobia bude vo farskom kostole vždy vo štvrtok od 16.00 do 16.25 hod. vyložená Oltárna sviatosť na osobné odprosenie. Pobožnosť krížovej cesty bude vo Veľkom pôste bývať vo farskom kostole v piatok o 16.30 hod. a v nedeľu o 16.00 hod., následne svätá omša. Na nedeľné večerné sväté omše sme pozvali pôstnych kazateľov spomedzi biskupských vikárov našej diecézy.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk