Nachádzate sa tu

Možnosť prijať sviatosť birmovania v roku 2019

     V tomto roku bude 20. októbra v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania. Zápis birmovancov prebieha aj počas februára a príprava začne v marci. Túto sviatosť môžu prijať tí, ktorí už boli na prvom svätom prijímaní a chodia do posledného ročníka základnej školy, prípadne študenti stredoškoláci alebo dospelí veriaci.

K zápisu je potrebné:

  • mať vybrané birmovné meno podľa niektorého svätca,
  • svedectvo o krste – ak bol birmovanec pokrstený v inej farnosti,
  • birmovného rodiča – ním môže byť veriaci katolík, už pobirmovaný, majúci najmenej 16 rokov, ak je sobášený, tak sviatostne, rozvedený však nie.

     Možnosť zapísať sa je vo farskej kancelárii na Námestí Štefana Moysesa 1, cez pracovné dni v dopoludňajších hodinách (8.00 – 12.30 hod.), v piatok sú úradné hodiny aj popoludní (15.00 – 18.00 hod.).

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk