Nachádzate sa tu

Farská slávnosť Nanebovzatej Panny Márie

     V sobotu 15. augusta je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie a zároveň slávnosť patrónky nášho farského Kostola nanebovzatia Panny Márie, ako aj celej farnosti. V tento deň nás zaväzuje povinnosť zúčastniť sa na svätej omši a pri splnení obvyklých podmienok môžeme v našom farskom kostole získať úplné odpustky. Už v piatok večer o 16.30 hod. bude vo farskom kostole svätá omša zo sviatku. V Nemciach bude taktiež vigilná svätá omša v piatok večer o 18.00 hod.
     Vo sobotu budú sväté omše vo farskom kostole o 7.00; 11.00 a 16.30 hod. Pred svätou omšou o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať generálny vikár Mons. Branislav Koppal, budeme sa o 10.30 hod. modliť slávnostný ruženec za našu farnosť. Od 15.00 hod. bude vo farskom kostole do večernej svätej omše vyložená Oltárna Sviatosť k poklone. Na začiatku eucharistickej adorácie sa spoločne pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva. Po večernej svätej omši bude vo farskom kostole o 17.30 hod. koncert gregoriánskeho chorálu Scholy Minor z Františkánskeho kostola v Bratislave. Srdečne Vás pozývame.
     Naša farská slávnosť patrocínia Kostola nanebovzatia Panny Márie vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať Vdp. Ján Viglaš, prednášajúci v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Pozývame Vás na spoločnú oslavu našej patrónky Nanebovzatej Panny Márie a tiež k tomu, aby ste túto slávnosť oslávili aj vo svojich rodinách.

plagát (pdf.)

plagát (jpg.)

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2021 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk