Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Eucharistická procesia 29.5.

V nedeľu 29.5. budeme sláviť všetky farnosti mesta spolu s otcom biskupom Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Začneme sv. omšou v našom Farskom kostole o 9.30 hod., potom budeme pokračovať eucharistickou procesiou po obidvoch námestiach, kde budú pripravené oltáre. Záver bude pred Katedrálou.
Počas procesie budeme s dychovkou spievať piesne z JKS – prineste si spevníky. Prosíme prvoprijímajúce dievčatá, prípadne mladšie dievčatá, aby prišli v bielych šatách a s košíkmi kvetov, počas procesie budú posýpať pred Sviatosťou. Ktorí máte záhradku, môžete deťom priniesť kvety do zásoby.
Preto budú v našej farnosti 29.5. sv. omše len o 7.00; 9.30 a 16.30 hod.; v Nemciach bude o 7.30 hod. (sv. omše o 8.30; 9.45 a 11.00 nebudú)

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2018 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk