Sväté omše     l     Farské oznamy     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Cyrilometodská púť v Selciach

     V duchu cyrilometodských tradícií Vás aj v tomto roku od 2. do 5. júla pozývame modliť sa za duchovnú obnovu slovenského národa v centre cyrilomtodskej úcty Banskobystrickej diecézy v Selciach, v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Hodinu pred každou svätou omšou bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Program:
2.7. o 18.00 hod. – svätá omša s tematickou kázňou
3.7. o 18.00 hod. – svätá omša s tematickou kázňou
4.7. o 18.00 hod. – vigílna svätá omša s novokňazským požehnaním
            do 21.00 hod. – adorácia
5.7. o 9.30 – privítanie pútnikov, spoločná modlitba posvätného ruženca
            o 10.30 hod. – slávnostná svätá omša (celebruje Mons. Branislav Koppal)

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk